Nasjonal Sikkerhetsmåned: Fremtiden er sikker


Digitaliseringen går stadig fortere og omfatter alt og alle. Derfor er «sikkerhet» en grunnstein for å sikre fortsatt verdiskapning og et robust digitalt samfunn.

Ukens tema: Fremtiden er sikker

En viktig betingelse for at digitaliseringen skal lykkes er at vi føler oss trygge i det digitale rom. Da må vi ha ledere som tar ansvar for informasjonssikkerheten i egen bedrift og for de tjenestene som utvikles. Vi trenger at flere unge utdanner seg innenfor IT og informasjonssikkerhet, og vi har et stort behov for at barn og unge får en god digital oppdragelse. Det vil lønne seg å satse på informasjonssikkerhet!

Vi har alle et ansvar og alle bør bidra inn i vårt digitale fellesskap uansett størrelse, bransje og lokasjon. Jo flere som bidrar til å nå målet om en sikker fremtid, desto vanskeligere blir det for de kriminelle som står utenfor.

sikkert.no kan du blant annet se:

Ukens veiledning:

Digital sikkerhetskultur

Den kulturen vi er en del av til enhver tid, enten det er som nasjon eller organisasjon, gir oss et sett av verdier som hjelper oss å forstå omgivelsene. Disse verdiene utstyrer oss med et kompass som sier ”hvordan vi gjør ting her hos oss”.

Les veiledningen om digital sikkerhetskultur på nettvett.no