Nasjonal sikkerhetsmåned 2016 er godt i gang


Hva har skjedd så langt i Nasjonal sikkerhetsmåned 2016 og hva gjenstår?

 

Pressekonferansen og åpning av sikkerhetsmåneden

Offisiell åpning av Nasjonal sikkerhetsmåned 2016 var ved statssekretær Gjermund Hagesæter (Frp) fra justis – og beredskapsdepartementet, i forbindelse med vår pressekonferanse i Oslo. Tilstede var også våre samarbeidspartnere Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ), Næringslivets sikkerhetsråd (NSR), Bits AS, KPMG, Coop og Ikomm. Media var tilstede og det ble omtale i NRK, Tv2 og P4 m.m.

 

Publisering av ny undersøkelse  ”Den norske informasjonssikkerhetskulturen”

Det som i år har fått mye fokus under sikkerhetsmåneden, er publiseringen og offentliggjøring av hovedfunn fra ”Den norske informasjonssikkerhetskulturen” – som er en unik nasjonal undersøkelse. Med 15 000 respondenter er dette en omfattende undersøkelse som berører digitaliseringsarbeidet som nå pågår i Norge. Les mer og last ned undersøkelsen her.

 

Internasjonalt og samarbeid med EU

Nasjonal sikkerhetsmåned er en viktig del av EUs sikkerhetsstrategi for å øke folks bevissthet om den viktige rollen hver enkelt av oss kan spille i det å bidra til økt sikkerhet på nett. Fungerende direktør i NorSIS, Peggy S. Heie var derfor tilstede under årets kick-off i Brussel og presenterte for The European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) status for Nasjonal sikkerhetsmåned i Norge.

« NorSIS er en liten organisasjon i ett lite land, men sammenlignet med andre nasjoner som deltar i sikkerhetsmåneden i EU sin regi  – så viser Norge høy gjennomføringsevne som skaper engasjement nasjonalt, i næringslivet og myndighetsorganer. I tillegg legger NorSIS  føringer for nytenkning og nytt innhold til Nasjonal sikkerhetsmåned. Det gjør at vi er en av aktørene som det blir lyttet til av ENSIA. Det er vi enormt stolte av – men det ville ikke være mulig uten våre samarbeidspartnere – både offentlig og private som har støttet oss underveis”, sier fungerende Direktør, Peggy S. Heie.

 

Opplæringspakken i samarbeid med Junglemap

Et annet tiltak som har vært en suksess i år er NorSIS sin digitale opplæringspakke for bedrifter. Tallene vi har fått inn fra Junglemap viser at over 420 000 har deltatt på opplæringspakken så langt, og det er ny rekord i antall deltakere. Les mer om opplæringspakken her.

 

Hva gjenstår ut oktober?

Nytt for i år er at vi gjennomfører avslutningskonferansen for sikkerhetsmåneden, SikkertNOK både i Oslo og Gjøvik.

 

SikkertNOK / Dag 1 er i Oslo den 27.oktober kl 09.00-11.00.

Foredragsholdere er blant andre Vidar Kristiansen, Kommandørkaptein fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)  som også vil vise en demo, Katrin Franke, Professor, PhD, Head of Testimon Forensics Group ved NTNU / Center for Cyber and Information Security og tilknyttet Europol/Ec3 rådgivningsgruppe. Samt foredrag ved Anne-Catherine Gustafson, Politioverbetjent og Næringslivskontakt ved Kripos.

Lokasjon: KPMG sine lokaler på Majorstua / Oslo.

For mer informasjon og påmelding for SikkertNOK i Oslo – se her.

 

SikkertNOK / Dag 2  er i Gjøvik den 28.oktober kl 10.00 – 15.30.

Foredragsholdere er Oberst Brian Vile, assisterende direktør for USA European Command Joint Cyber Center, Oberstløytnant Ivar Kjærem, sikkerhetsleder i Cyberforsvaret og oppsummering av sikkerhetsmåneden ved fungerende Direktør i NorSIS, Peggy S. Heie.

Lokasjon: Campus Gjøvik – Bygg A.

For mer informasjon og påmelding for SikkertNOK i Gjøvik – se her. 

 

Andre foredrag og arrangementer:

Det er fremdeles mulig å få med seg både foredrag og arrangementer, se oversikt her:

Foredrag og arrangementer.

 

NorSIS er veldig stolte over hva vi har fått til og inviterer alle til å bli med på de tiltak, arrangementer og foredrag som gjenstår ut oktober. På kampanjesiden sikkert.no finnes mer informasjon og samlet oversikt over det som skjer i sikkerhetsmåneden. Basert på Trusler og trender 2016, ny rapport fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Mørketallsundersøkelsen, så håper vi at alle de ulike tiltakene og virkemidlene som tilbys i sikkerhetsmåneden samlet bidrar til mer forståelse, trygghet og tillit. Noe som er grunnleggende for at et digitalisert samfunn skal fungere. Fortsatt god Nasjonal sikkerhetsmåned ønskes alle.

 

Skrevet av Birgitte Førsund / NorSIS.