Nasjonal finale i NCSC 2019


Lørdag 27/4 holdt NTNU IIK nasjonal finale i Norwegian Cyber Security Challenge 2019 med uttak til landslaget i cybersikkerhet.

I finalen møttes 25 kandidater valgt ut fra resultatene i innledende runde og et fåtall inviterte deltakere. Finalen består av flere utfordringer for kandidatene. Disse er laget for å gi et godt grunnlag for seleksjon av medlemmene på landslaget. I år var dette et scenario basert på labøvinger fra faget Ethical hacking som skulle løses av deltakerne som grupper på fem deltakere. Dette ga de tekniske utfordringer de måtte løse som gruppe. De ble også vurdert individuelt. Der var det fokus på deltakernes problemløsingsstrategier. Hele tiden ble gruppene observert av jurymedlemmer som så etter hvordan deltakerne jobbet sammen i gruppene. Til sammen danner dette grunnlaget for å velge de fem juniorene (16-20 år) og fem seniorene (21-25 år) som blir landslaget.

«I år var det meget vanskelig å plukke ut landslaget. Vi hadde veldig mange meget gode kandidater i årets finale. Hadde reglene i ECSC tillatt det, kunne vi ha stilt med to gode lag.» sier Espen Torseth.

Landslaget skal delta i European Cyber Security Challenge 2019 8-12/10 i Romania. Her møtes over 20 europeiske nasjoner til cyberdyst. Fram mot dette er det planlagt flere landslagssamlinger og et treningsopplegg. Trenerne er to av deltakerne fra i fjor som i år har passert aldersgrensen for deltakelse i ECSC.

I år er det tredje år på rad at NTNU arrangerer NCSC på oppdrag av Justisdepartementet. «Ser vi bort fra to tekniske problemer, så gikk finalen som planlagt.» sier Espen Torseth. I løpet av finalen ble det også samlet inn data til forskning og studentarbeider. Det er en viktig del av arrangementet slik at dette kan forbedres basert på kunnskap påfølgende år.