Nå er vi i gang!


Oslo, 1. Oktober 2013:

I dag starter Norges nasjonale kampanje og dugnad for å heve kompetansen om informasjonssikkerhet i regi av Norsk Senter for Informasjonssikring ( NorSIS )Over 115 000 ansatte i norske bedrifter får nå opplæring i hvordan man sikrer seg mot cyberkriminalitet og andre sikkerhetshendelser. Mange bedrifter får gratis foredrag takket være foredragsdugnad fra bidragsytere. Dette skjer samtidig som Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) rapporterer om et trusselbildet innen cyberkriminalitet som er stadig mer omfattende og krever tverrfaglige løsninger og engasjement fra hele bedriften – ikke bare IT-ansvarlige.

Et digitalisert samfunn gir økt tilgjengelighet, effektivitet og fleksibilitet ved tilgang til private og offentlige tjenester via nettet. Utfordringen for norske virksomheter er å samtidig håndtere og ha riktige tiltak mot målrettet datakriminalitet, spionasje og uønskede hendelser.
–       Vi er bekymret for store mørketall når det gjelder digital spionasje, altså datainnbrudd som ikke blir oppdaget i norske bedrifter og virksomheter. Og vi ser en stor økning i eposter som prøver å lure folk til å legge igjen sensitiv informasjon på nett, sier seksjonssjef Marie Moe i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Oktober er Nasjonal Sikkerhetsmåned i Norge og er en del av et internasjonalt samarbeid for å sette fokus på betydningen av informasjonssikkerhet utifra dagens trusselbilde. Det er tredje gang Norge arrangerer denne kampanjen som også kjøres i mange EU land, samt USA.
–       “Vi har i år rekordstor etterspørsel fra bedrifter som bestiller opplæringspakken. Vi ser at flere bedrifter forstår betydningen av å sikre verdier – og at verdier i dag ikke bare handler om fysisk sikring – men om at ansatte også bidrar til å sikre informasjon som bidrar til bedriftens verdiskapning”, sier Direktør ved NorSIS, Tore L. Orderløkken.

Nasjonal Sikkerhetsmåned foregår hele oktober og har ett enkelt budskap som er relevant både for privatperson og ansatte – Stopp, Tenk, Klikk.

Direktør ved Norsk Senter for Informasjonssikring forteller om trusselbildet til NRK.