Har myndighetene kontroll over våre digitale fellesløsninger?


Altinn er snart utdatert, og skatt i digital postkasse utsatt på ubestemt tid.

I høst har Difi kjørt en kampanje for å få flere borgere til å etablere en digital postkasse.

For å opprette en digital postkasse og lese posten din må du identifisere deg med elektronisk id. Postkassen skal dermed være sikker for å sende sensitiv informasjon. Det er meningen at du også skal kunne få brev og prøvesvar fra fastlegen din her. Du kan enten velge danske e-Boks eller Postens Digipost. De er likestilte og tilfredsstiller begge, ifølge Difi, strenge krav til sikkerhet. Når du får en melding inn i den digitale postkassen får du beskjed om dette enten på sms eller e-post. I brevene fra det offentlige kan det ligge en lenke til deres portal, for eksempel NAV. Siden du allerede har identifisert deg kan du bare klikke deg inn på denne og svare.

Difi har beregnet at det offentlige kan spare hele 400 millioner kroner i porto og andre kostnader når de har digitalisert alle sine utsendelser – det vil si at de har rundt tre millioner brukere over 15 år. Men, nå er skatt i postkassen utsatt på ubestemt tid på grunn tekniske problemer. Skatteetaten må nemlig vite om mottakeren har åpnet vedtakene som videresendes fra Altinn til den digitale postkassen. Denne løsningen er enda ikke på plass.

Vi planla å videresende skattetrekksmeldingen, tidligere kalt skattekortet, for 2017 denne høsten. Det rakk vi ikke, sier Hans Erik Gravdahl Sørensen, virksomhetsarkitekt i Skatteetaten, til VG. Også skatteoppgjøret skal med tiden komme i den digitale postkassen.

Skatteetaten er avhengig av å se om skatteytere har åpnet den elektroniske korrespondansen fra oss slik at vi kan følge aktivitetsnivå og styre revarslinger til skatteyter, sier Sørensen. Dette er noe Skatteetaten kan se og følge med på i Altinn i dag.

Skatteetaten er i dialog med Difi og Altinn om hvordan man kan få en slik varsling når dokumentene havner i den digitale postkassen. Også Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er på saken.

Det er teknisk vanskelig og noen ganger dukker det opp utfordringer som man ikke ser for seg når man setter frister. Nå venter vi på departementenes konklusjon og hvilke føringer de har for hvordan vi skal få dette til. Når dette kan skje, er ikke kjent på det nåværende tidspunkt, sier Sørensen.

Skatteetaten vil også få en årlig ekstraregning på rundt 10 millioner kroner for å sende disse to meldingene fra Altinn til estimerte 1,6 millioner digitale postkassebrukere. Meldingene sendes samtidig til 3,8 millioner nordmenn som bruker Altinn for å kommunisere med Skatteetaten. Dette gjelder også de som har digital postkasse. Per i dag har 1,4 millioner nordmenn opprettet digital postkasse – 1,2 millioner har valgt Digipost som så langt har inngått kontrakt med 4400 avsendere.

 

Altinn – eller?

Men tidligere denne uke gikk Altinn selv ut i media og sa at Norges viktigste offentlige nettportal er gått ut på dato. Hvert år bruker flere millioner nordmenn og en halv million bedrifter nettportalen Altinn. Men Brønnøysundregistrene har ikke fått penger til å modernisere nett-tjenesten på flere år.

Mange har gjort seg avhengige av å bruke Altinn, og vi kan ikke la denne motoren i norsk digitalisering dø, sier fagsjef Kjetil Brun i Abelia.

Systemet ser gammelt og foreldet ut. Det er ikke tilpasset mobil. På sikt kan det ramme sikkerheten og øke risikoen for feil, sier Altinn-sjef Cathrine Holten.

Men at Altinn ikke er mobilvennlig er egentlig ikke det største problemet. Det som er kanskje Norges viktigste offentlige nettportal, med flere millioner brukere hvert år, har programvare som er gått fullstendig ut på dato. Kjernen i systemet er Microsoft Infopath, et system som først ble lansert helt tilbake i 2003.

Fra 2018 og utover er Altinn-direktøren bekymret for at viktig programvare ikke lenger vil få support. Og det tar flere år å utvikle nye systemløsninger og overføre data. Altinn-direktør Cathrine Holten forsikrer at Altinn er en trygg tjeneste i dag, men det kan endre seg. – Vi har bedt om penger til å fornye oss, og bidra i regjeringens digitaliseringsstrategi, men uten at vi har nådd opp i prioriteringene i statsbudsjettene, sier Altinn-direktøren.

Denne måneden behandler Stortinget den såkalte Digital Agenda, som er regjeringens digitaliseringsstrategi for fremtiden. Her trekkes Altinn fram som en av motorene i arbeidet med å digitalisere landet. Interesseorganisasjonen Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, reagerer kraftig på at regjeringen ikke samtidig har bevilget penger til å modernisere nettportalen. I følge NRK har Brønnøysundregistrene bedt regjeringen om 230 millioner kroner i midler til modernisering av plattformen for 2017 og 2018. Men pengene kom altså ikke.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som er ansvarlig for finansieringen av Altinn. De bevilget i år 172 millioner kroner til utviklingen av et nytt registersystem for Brønnøysundregistrene (BRsys), men ingenting av dette tilfaller Altinn.

Vi ser at det er behov for oppdatering av portalen, men det er mange datasystemer som har behov for modernisering. Vi prioriterte i år penger til et nytt registersystem. Det var også Brønnøysundregistrenes egen prioritering, sier statssekretær Lars Jacob Hiim (H).

 

NorSIS mener

Altinn er sentral i digitaliseringen av Norge. Det er derfor alvorlig når vi lar systemer som Altinn bli utdaterte. Gammel programvare medfører at sikkerhetshull oppstår, som igjen kan føre til alvorlige hendelser for både samfunn og individ. I tillegg hindres skalerbarhet i henhold til utvikling og behov – f. eks til mobilplattform og andre behov brukere har i tråd med digitaliseringen. Dette bekymrer NorSIS. Norge har flere ulike digitale fellessløsninger. Men det virker som om disse løsningene er utviklet uten tanke for fremtiden og uten fokus for samhandling – hvilket er en av fordelene som digitaliseringen muliggjør. At myndighetene velger å kjøre flere ulike digitale løp, betyr at vi har enda mer å vedlikeholde og at vi mister gevinsten når disse løsningene heller ikke “snakker sammen”. Samtidig trenger vi et robust digitalt samfunn som ikke bare bør baseres på en løsning – så flere tjenester er viktig for å hindre kollaps. Men situasjonen som nå har oppstått i lys av Digitalpostkasse og Altinn viser at digitaliseringen krever en mye sterke og overordnet styring som hindrer at vårt digitale samfunn blir enda mer sårbart til en enda større pris – og da ikke bare i kroner og ører.

 

Kilder:

Difi – oversikt over digitale fellesløsninger.

NRK  –  om Altinn.

VG – om bruk av Digital postkasse

NRK – om Altinn behov for oppdatering

 

Skrevet av: Birgitte Førsund.