Mozilla


Mozilla retter svakheter i Firefox og Thunderbird.

Svakhetene er blitt samlet opp i 8 kategorier, der 3 er klassifisert som kritiske, men resten har høy eller moderat klassifisering.

De nyeste versjonene er:

  • Firefox 21.0
  • Firefox ESR 17.0.6
  • Thunderbird 17.0.6
  • Thunderbird ESR 17.0.6.

NorSIS anbefaler:

Sjekk at du har nyeste versjonen, og bruk helst automatisk oppdatering.

Les mer:

Hos mozilla.org.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.