Mozilla oppdaterer Firefox, Thunderbird og Seamonkey


Mozilla har sluppet oppdateringer for Firefox, Firefox ESR, Thunderbird og Seamonkey i lyset av årets Pwn2Own konkurranse. Pwn2Own er forøvrig en hacking konkurranse som utfordrer sikkerhetsforskere til å demonstrere svakheter og sårbarheter i populære programmer både rettet mot konsumenter og virksomheter.

Oppdateringene retter flere feil hvor mange er rangert som kritiske.

NorSIS anbefaler

Oppdater til siste versjon om du benytter noen av disse programmene. Om du har noen av disse, eller andre programmer, installert som du ikke bruker, er det en god anledning å avinstallere disse.

Programmer du ikke benytter blir lett glemt og dermed ikke oppdatert. De blir da fort en sikkerhetsrisiko.

Les mer

Nærmere informasjon om de enkelte sårbarhetene som er rettet