Mozilla oppdaterer Firefox og Thunderbird


Mozilla retter flere svakheter i Firefox, Firefox ESR og Thunderbird.

De nye versjonene er:

  • Firefox 31
  • Firefox ESR 24.7
  • Thunderbird 31 og 24.7

Oppdateringen retter 11 unike svakheter. Tre av svakhetene, som gjelder for alle produktene, er regnet som kritiske og kan derfor bli utnyttet av en angriper til å kjøre ondsinnet kode, uten brukerinteraksjon.

Firefox bruker nå også Google sine tjenester for å finne ut om en fil som lastes ned er ondsinnet. Hvis den blir markert som ondsinnet, blir filen blokkert.

NorSIS anbefaler

Firefox og Thunderbird oppdaterer automatisk som standard. Hvis du ikke bruker dette, sørg for at du oppdaterer til nyeste versjon.

Les mer

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.