Advarsel om svindel-epost med trusler om DDoS-angrep


I dag 16.06 har flere virksomheter og privatpersoner i Norge mottatt en e-post fra noen som utgir seg for å være Collective Amadeus. E-posten inneholder blant annet en trussel om at din webside eller nettverk er valgt som mottaker av et DDoS-angrep.

NorSIS har i dag fått henvendelser fra flere som har mottatt en e-post som fremmer trusler om at de vil få et DDoS-angrep mot sin webside eller nettverk. E-posten oppfordrer mottageren til å betale 1 bitcoin som tilsvarer ca. 25.000 kr til en bitcoinadresse for å unngå å bli angrepet. Avsenderadressen er ikke den samme på alle de epostene vi kjenner til, men innholdet er likt.

Dette er en reell e-post vi har fått videresendt fra en virksomhet:

 

NorSIS anbefaler

Dette er en svindel-epost. Svindlerne søker å skape frykt som skal føre til at virksomheter eller enkeltpersoner betaler penger for ikke å få dette omtalte angrepet mot seg. Vi ønsker derfor å gå ut med denne advarselen for å informere om e-posten, opplyse om at dette er svindel, og oppfordre de som har mottatt denne trusselen om å ignorere e-posten og ikke betale penger.

Les mer

Les mer om svindel-epost på nettvett.no: