Microsoft


Microsoft kommer med oppdateringer til sine programmer hver andre tirsdag i måneden. Denne måneden kom de med en rettelse til oppdateringen.

Etter oppdateringen andre tirsdagen i april var det flere som fikk problemer med å starte PC-en. Microsoft kom derfor med en rettelse til denne og den opprinnelige oppdateringen er trukket tilbake.

Microsoft anbefaler at man avinstallerer den opprinnelige oppdateringen og installerer den nye.

Rettelsen er beskrevet i sikkerhetsbulletinen MS13-036 Vulnerabilities in Kernel-Mode Driver Could Allow Elevation Of Privilege.

NorSIS anbefaler

  • Oppdater slik leverandøren anbefaler.
  • Oppdater alle programmer
  • Installer et sikkerhetsverktøy for å bistå deg med å holde alle programmer oppdatert. Se “Sårbarhetssjekk” på NorSIS sin oversikt over “Sikkerhetsverktøy”.

Les mer

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.