Microsoft stopper all støtte til XP om ett år


I dag, 8. april er det akkurat ett år til Microsoft fjerner støtten til Windows XP

Fra den dagen vil det heller ikke komme noen sikkerhetsoppgraderinger. Du løper med andre ord en stor risiko ved å fortsette med denne plattformen som er over 13 år gammel.

I følge konsulentselskapet Camwood, planlegger en femtedel av britiske IT-sjefer å fortsette med et utdatert operativsystemet, selv uten støtte. Microsoft selv råder sine kunde til å bruke mellom 18 og 30 måneder på å migrere fra Windows XP til en ny versjon. Dette vil selvfølgelig avhenge mye av hvor mange og kompliserte integrasjoner dere har med fagsystemer og annen programvare.

Selv om svært mange av IT-sjefene kjente til at XP-støtten forsvinner om ett år så er budsjettspørsmål noe som henger igjen. 16 prosent av respondentene som ikke hadde byttet over oppga manglende budsjett som årsak.

NorSIS anbefaler

Start planleggingen med utfasing av Windows XP så snart som mulig.
Uten nye sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft løper bedriftene en stor sikkerhetsrisiko framover.

Les mer

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.