Microsoft Internet Explorer 9 og 10


Microsoft har sluppet en fix-it patch for Explorer 9 og 10.

Versjonene IE 9 og 10 har en sårbarhet som kan utnyttes til målrettede angrep.  Microsoft har derfor gitt ut en såkalt «Fix-it» patch som retter sårbarheten. Viktig å merke seg at versjon 6, 7, 8 og 11 ikke er påvirket av samme sårbarhet.

NorSIS anbefaler

Følg leverandørens anbefalinger; last ned fix-it patchen hvis du benytter Internet Explorer versjon 9 eller 10. Oppgradering til Windows 8.1 og IE versjon 11 vil også være et alternativ.

Les mer

Microsoft Security Response Center

Fix-it

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.