Microsoft


Microsoft kom i går med denne månedens rettelser.

Det kommer 10 oppdateringer denne måneden, 2 er klassifisert som kritiske, resten er blitt klassifisert som viktige. En av svakhetene som blir rettet er i Internet Explorer 8, som vi omtalte i forrige uke her. Oppdateringene retter også svakheter i en rekke andre programmer, totalt 33 svakheter.

NorSIS anbefaler:

Bruk automatisk oppdatering der det er tilgjengelig.

Les mer:

Les mer hos Microsoft.com.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.