Microdata.no vant konkurransen «Innebygd personvern i praksis 2018»


Prisen deles ut av Datatilsynet og går til den løsningen som best mulig ivaretar kravene til innebygd personvern. Vinneren kåres av en fagjury. Microdata fikk prisen for mikrodata.no. En tjeneste som fjerner personvernrisikoen ved forskning på mikrodata.

Det er andre året prisen deles ut. Også i år fant utdelingen sted på et fagseminar. Innebygd personvern er et nytt krav i EUs personvernforordning (GDPR) som stiller krav til at personvern skal bygges inn i utviklingen av programvare, tjenester eller lignende. I tillegg til presentasjoner av studentoppgaven og finalistene, Mikrodata og No Islolation, fikk tilhørerne med seg to faginnlegg. Et om sikker koding ved programvareutvikling ved Johannes Broadwall fra Sopra Steria og et om sikkerhetstesting ved programvareutvikling ved Espen Sommerfelt fra Microsoft. Se opptak fra seminaret her (ekstern lenke – Facebook).

Studentpris til bacheloroppgave som følger opp fjorårets konkurransevinner – Kjernejournal

Nytt for i år var at det også ble delt ut en stundentpris. Den gikk til fem studenter ved Senter for Rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo. De har i sin bacheloroppgave tatt utgangspunkt i fjorårets prisvinner «Kjernejournal» og gir beskrivende og konkrete forslag til forbedringer i løsningen. I tillegg har de laget en systemrutine for gjennomføring av personvernforordningens (GDPR) krav til informasjon til den registrerte for Kjernejournal.

Et verktøy som hjelper forskere å dele data

Om Mikrodata sa juryen at de personvernfremmende tiltakene er bygd inn i teknologien. Innloggingen går gjennom ID-porten. Alle forskere og doktorgrad-/masterstudenter ved godkjente forskningsinstitusjoner kan logge seg inn. Forskerne ser ikke dataene eller personopplysningene, kun beskrivelsene av dem. De kan likevel bruke dataene til analyser.

Datatilysnets direktør, Bjørn Erik Thon understreket under premieutdelingen at bidraget har et bredt nedslagsfelt og stor betydning for mange. Det samles inn stadig mer data som mange er interessert i å forske på. Denne løsningen bidrar til at dette kan skje på en personvernvennlig måte.

Les mer om vinneren og studentprisvinnerne (på Datatilsynet.no).