Meld deg på Kritisk IS


7. oktober avholdes konferansen Kritisk IS. Meld deg på nå!

“Kritisk IS” er en konferanse og en møtearena for alle eiere og leverandører av komponenter til kritisk IKT-infrastruktur i offentlig og privat sektor.

Samfunnets funksjonsdyktighet er svært avhengig av en rekke fysiske og tekniske infrastrukturer. Ved alvorlig svikt i disse infrastrukturene er samfunnet ikke i stand til å opprettholde de leveranser av varer og tjenester som befolkningen er avhengig av. Disse infrastrukturene omtales som kritiske for samfunnet.

Hva om telenettet forsvinner i 5 dager. Hvordan vil vi bli berørt av det? Dette er bakteppet for årets konferanse. Er din virksomhet klar for en slik hendelse? Få et innblikk i hvordan dette vil påvirke oss alle og få gode råd for hvordan du kan forberede din virksomhet på en krise

Konferansen arrangeres av NorSIS. Med oss i programkomiteen har vi Justis og beredskapsdepartementet, Høgskolen i Gjøvik,  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Cyberforsvaret, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Tid: 7. oktober. Klokken 09:00

Sted: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo.

Meld deg på her:

PÅMELDING

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.