Meld deg på IDentitet 2020 – årets viktigste konferanse for identitetsforvaltning


5. og 6. februar arrangeres IDentitet 2020 på Hotell Bristol i Oslo. Tema for konferansen er: «Fysisk og digital identitet i dagens kriminalitetsbilde». Påmeldingsfrist er 2. februar.

På konferansen tar vi blant annet opp;

  • Hvordan tilrettelegger offentlig og privat sektor for å sikre en persons identitet?
  • Hva må til for å kunne gi oss ALLE digitale tjenester på et høyt sikkerhetsnivå?
  • Hvilke beslutninger må tas for å komme i mål med en helhetlig ID-forvaltning?
  • Hvordan opplever et ID-offer sin hverdag?
  • Hva forventes det at befolkningen selv tar ansvar for når det gjelder ID-forvaltning?
  • Hvilke muligheter har befolkningen til å sikre sin egen identitet?

Meld deg på konferansen

Dag 1

Program

09.00-0915 Justis- og beredskapsdepartementet v/Statssekretær Lars Jacob Hiim(H) åpner IDentitet 2020
09.15-09.35

 

Skattedirektoratet v/ Skattedirektør Hans Christian Holte

 

09.35.10.05

 

Svenske Skatteverket v/ Business expert in population registration and ID management Tobias Wijk.
«Kvalitet och förtroende till folkbokföringen som förutsättning för ID-förvaltningen». Ett svenskt perspektiv på hur kvaliteten i folkbokföringsregistret är av avgörande faktor för en tillförlitlig ID-förvaltning och användandet av personuppgifter i samhället. Tilliten till uppgifter som delas med hela samhället bygger på hur tjänster byggs med en balans mellan service och kontroll. Vilka gemensamma utmaningar har vi mellan Norge och Sverige som två i många avseenden likartade länder i detta perspektivet? 
10.05-10.20

 

Pause
10.20-10.50

 

Hauger Helse og Trening v/ Mathias Hauger og Osloadvokatene v/Advokat Svein-Harald Wennevik.
«Et år etter». 
Hva har skjedd siden vi i fjor hørte historien til Mathias. Hva har skjedd det siste året og hva kjennetegner prosessene for opprydding knyttet til den typen identitetstyveri.
10.50-11.30

 

Universitetet i Oslo v/ førsteamanuensis Marthe Eidsan Kjørven og JussBuss
«Bruk og misbruk av BankID – juridiske utfordringer og muligheter». 
Mulighetene for elektronisk autentisering og signering har bidratt til økt effektivitet og enklere tilgang til offentlige og private tjenester. Med på kjøpet har vi imidlertid fått stadig økende problemer med ulike former for svindel. Hvordan kan og bør vi håndtere dette?
11.30-12.30

 

Lunsj

 

12.30-13.00

 

Finans Norge v/Adm. Direktør Idar Kreutzer.
«Finans og ID – tanker om plikter, utfordringer og ønsker». 
Finansnæringen er underlagt strenge krav til KYC – kjenn din kunde – i arbeidet med å bekjempe økonomisk kriminalitet i samfunnet. Dette krever god tilgang på ID-informasjon og mulighet for å verifisere denne. Samtidig har BankID inntatt rollen som nasjonens eID og videre digitalisering av det norske samfunnet krever robuste rammebetingelser på ID-området. Idar Kreutzer vil ta for seg noen av de problemstillingene som finansnæringen opplever i denne sammenheng.
13.00-13.30

 

Finanstilsynet, Seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak v/ Seniorrådgiver Morten Nilsen og rådgiver Mari Erdal
«Viktigheten av sikker identifisering – Finanstilsynets erfaringer med finansnæringens etterlevelse på ID-området». 
Bakgrunn for lovgivningenLovkraveneFaktisk etterlevelse
13.30-13:50

 

Pause

 

13:50-14.30

 

Politidirektoratet v/Seksjonssjef for ID-seksjonen i Avdeling for politifag Arne Isak Tveitan og Senoirrådgiver Frøy Løvåsdal
«Hvorfor vil vi ha bruk for nasjonalt ID-kort med biometri?». 
Hvilke fordeler vil nasjonalt ID-kort ha for hvem? Hva er formålet? Hva skal til for at samfunnet får gevinst av kortet? Hvordan kan vi sikre høy grad av utbredelse?
14:30-15.00

 

Foredragsholder og teknologioptimist Eirik Norman Hansen.
«Hyperadopsjon og eksponensiell utvikling – fremtiden er fantastisk».
Teknologi er over alt, avansert høyteknologi har blitt allemannseie og forventingene våre er i stor grad påvirket av at vi har blitt vant til en annen virkelighet med muligheter som ikke var mulig for noen veldig få år siden. Vi har digitalisert alt rundt oss, men nå har kanskje tiden kommet for å digitalisere oss selv! Hva med en chip i hånden som identifiserer deg og kanskje til og med inneholder din DNA profil? Kan vi fortsatt verne om vår private informasjon, eller er vår privacy mistet? Eirik Norman Hansen er en urokkelig teknologioptimist som holder energiske og engasjerende foredrag om hvordan teknologi påvirker oss mennesker, organisasjoner og samfunn. Eirik mener at fremtiden er fantastisk, men det hviler et stort ansvar på oss mennesker. Hans foredrag er en fin blanding av inspirasjon, provokasjon og humor. Han er også kjent for å klare og skape tydelige og forståelige budskap av kompliserte og avanserte emner. «Et foredrag skal være både underholdende og inspirerende samtidig som du lærer noe» mener Eirik. Han har en liten forkjærlighet for roboter, kunstig intelligens og digitale økosystemer, og det er dette som kommer til å bli fundamentet for det aller meste i fremtiden. 
15:00-15.30

 

Leder i justiskomiteen på Stortinget Lene Vågslid

 

 
18:00 – 18:30 Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) v/Seniorrådgiver Vidar Sandland og Seniorrådgiver Ole Anders Ulsrud “Hvordan gjøres et ID-tyveri og hvor mye er det av dette i dag?” Tall fra den nyeste identitetsundersøkelsen gjennomført av Skatteetaten og NorSIS blir fremvist sammen med noen eksempler på hvordan ID-tyveri gjennomføres ut fra hva NorSIS opplever i hverdagen

 

19:00 Middag

Dag 2

09.00-09.30

 

Datatilsynet v/Direktør Bjørn Erik Thon
«Hvorfor er sikker identitetsforvaltning viktig for personvernet?». 
Sikker og trygg identitetsforvaltning er viktig for at borgerne skal oppleve trygghet både i dagliglivets mange situasjoner, og i møte i offentlige myndigheter. Er dagens identitetsforvaltning god nok, sett med personvernøyne?
09:30-10:00

 

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet v/Fagdirektør Sikkerhetskultur Roar Thon.
«Tillit på godt og vondt» 
For å kunne utnytte alt det fantastiske teknologien kan hjelpe oss med i fremtiden er vi avhengig av tillit. Tillit til at den er trygg, sikker og fungerer når vi trenger den. Men for mye tillit er også et problem, og vår høye grad av tillit misbrukes hver eneste dag. Hvordan kan vi balansere dette slik at det positive trumfer det negative? Roar tar for seg noen elementer knyttet til dette i sitt foredrag.
10:00-1030

 

Pause

 

10:30-11:00

 

Direktoratet for forvaltning og ikt v/ Fagdirektør Tor Alvik.

 

11:00-11:30

 

Økokrim v/ Leder av hvitvaskingsteamet, førstestatsadvokat Håvard Kampen.
«Identitet i et globalt digitalt samfunn»
 
11:30-12:30

 

Lunsj

 

12:30-13:00

 

Ræder Advokatfirma v/Partner Kyrre With Kielland.
«eIDAS – Praktiske konsekvenser for utstedere og brukere av eID». 
eIDAS (ny EU-forordning om eID og tillitstjenester) trådte i kraft i 2016, og ble delvis implementert i norsk rett i 2018 gjennom ny lov om elektroniske tillitstjenester. Mot slutten av 2019 kom endelig nye forskrifter på området. Hva er nytt, og hvilke praktiske får eIDAS og de nye forskriftene for utstedere og brukere av eID? Hva skiller eID fra eTrust, og er det forskjell på private og offentlige tillitstjenester? 
13:00 – 13:30

 

Independent consultant, Identity management Mia Harbitz.
«Chain of evidence: securing a unique, trusted and legal identity from birth in fragile countries». 
Trusted and trustworthy identity management is an essential requirement for good governance and at the same time a multifaceted development challenge.  Succeeding in providing legal identity for all depends less on technology than on legal, institutional and socio-cultural changes. Mia Harbitz har jobber med folkeregistrering og identifikasjon i utviklingsland i over 25 år. Det meste av fokuset ligget på rett til identitet som en premiss for bærekraftig utvikling. Mia har jobbet i 40 land med problematikk på dette områdetTidligere har hun ledet den Interamerikanske utviklingsbanken (IADB) sitt initiativ for folkeregistrering og utvikling registrering (Lead Spcialist, Identity management). Mia har også siden 2015 vært teknologisk seniorrådgiver for Verdens Bankens ID4D-initiativ, seniorrådgiver for det kanadiske International Development Research Center (IDRC), universitets foreleser, og uavhengig konsulent for UNICEF, OSCE og andre. 
13:30 – 14:00

 

Signicat v/ VP of identity and Innovation John Erik Setsaas og Produktsjef Norden Jon Ølnes.
«Hva er fremtidens eID?» 
eID startet med forskjellige brukernavn og passord for hver enkelt tjeneste. Så fikk vi – i hvert fall i Norden – generelle eID-løsninger som kunne gjenbrukes på tvers av tjenester, gjerne basert på PKI. Vi fikk også autentiseringstjenester og føderasjoner som muliggjorde fellesløsninger og engangspålogging (SSO) på tvers av tjenester. Men verden går videre. I dag forventer brukerne sømløs autentisering på sine mobiltelefoner, og biometri er hyllevare på mobilt utstyr. Er vi på vei tilbake til forskjellige eIDer for hver enkelt tjeneste, men nå innebygget i appene og med biometri i stedet for passord? Hvordan skal i tilfelle disse eIDene utstedes på en sikker måte? Signicat, en av Europas ledende tilbydere av identitetstjenster, ser i krystallkulen på framtidas eID og identitets-økosystemer – i Norge, Norden, Europa og globalt. 

 

Pris og praktisk informasjon

Hele konferansen, kr. 4.990,- eks. mva. med middag (Overnatting ordnes av den enkelte deltager).

Dagtid 5.2 kr. 3.000,-, eks. mva. med middag

Dagtid 5.2 kr. 2.600,- eks mva. uten middag

Dagtid 6.2 kr. 2.600,- eks. mva.

Overnatting ordnes av den enkelte konferansedeltager selv.

Er du student og ønsker å delta, ta kontakt på ole@norsis.no

 

Betingelser for å delta på konferansen:

– Påmelding er bindende. –

Det er mulig å melde seg av konferansen frem til en uke før konferansen. Dersom du ikke melder deg av og ikke møter, vil din organisasjon bli fakturert for konferansebeløpet i sin helhet.

 

Ta gjerne kontakt dersom du spørsmål:

ole@norsis.no eller ring 47044448

 

Konferansen arrangeres som et samarbeid mellom NorSIS og Skatteetaten.