Meld deg på Divas-konferansen!


Det er fortsatt noen få ledige plasser igjen til Security Divas-konferansen 10. - 11. februar på Gjøvik. Vi lover spennende og aktuelt program!

Karoline Hultman Tømte

-Jeg gleder meg til at vi endelig kan møtes igjen og til å høre spennende faglige innlegg fra dyktige foredragsholdere. Det er fortsatt viktig å jobbe med likestilling innenfor informasjonssikkerhetsfeltet og vi ser at interessen for konferansen er stor også i år, sier leder for partnerskap og myndighetskontakt i NorSIS, Karoline Hultman Tømte.

For ellevte gang inviteres kvinner fra hele landet til nettverksbygging og faglig oppdatering innenfor informasjonssikkerhet. Et viktig bakteppe er FNs bærekraftmål hvor både likestilling mellom kjønnene (mål 5) og tilgang til rettsvern for alle (mål 16) er noen av verdensmålene.

Aktuelle tema

Konferansen vil ha dyktige foredragsholdere fra både offentlige og private virksomheter. Security Divas har blitt en viktig arena for kvinner med interesse og kunnskap om digitalisering og informasjonssikkerhet.

I år vil deltakerne blant annet få fersk rapportering fra felt. En av foredragsholderne er teknologidirektør Kari Anna Fiskvik som har hatt hektiske uker etter at Nordic Choice ble utsatt for dataangrep. Aktuelt i disse dager er også diskusjonen om ulike koronatiltak. Nina Hoddø Bakås fra KPMG kommer og forteller hvordan de med Norsk Helsenett og FHI involverte Norges sikkerhetseksperter og snudde skepsis til tillit i en åpen risikovurdering av koronasertifikatet og Smittestopp.

Konferansen vil også gi innblikk i bærekraftig digitalisering, sikkerhetskultur, personvern, trusler og trender. Det vil rettes fokus på rekruttering og på hva som skal til for at flere kvinner velger lederjobber innenfor dette fagfeltet. Dette er i tråd med regjeringens ønsker om å styrke den nasjonale kompetansen innenfor forskning og utdanning samt bevisstgjøringstiltak rettet mot befolkningen og virksomheter. Her kan du lese hele programmet.

Kari Anna Fiskvik, teknologidirektør i Nordic Choice Hotels

Viktig med samarbeid

Security Divas er en viktig arena for nettverksbygging, kompetanseheving og økt rekruttering av kvinner til informasjonssikkerhetsfeltet. NorSIS samarbeider med flere viktige aktører med et felles ønske om å øke mangfold, likestilling og inkludering i denne bransjen. Accenture er én av virksomhetene som bidrar sterkt på dette feltet. NorSIS er stolte av å ha Accenture som hovedsamarbeidspartner for Security Divas.

– Accenture er stolt hovedpartner for Security Divas. Siden 2016 har Accenture og Security Divas samarbeidet for å fremme interesse, mangfold og likestilling i informasjonssikkerhetsbransjen. Security Divas jobber fokusert for å være et viktig nettverk for kvinner som jobber innen fagfeltet og for å motivere kvinner som studerer til å velge en retning innen informasjonssikkerhet. Det målrettede arbeidet Security Divas gjør ved å både være et samlingspunkt og en arena for faglig diskusjon, baner vei for fremtidens kvinnelige informasjonssikkerhetskollegaer, sier Torbjørn Eik-Nes, adm.dir. i Accenture Norge.

Praktisk informasjon

Konferansen gjennomføres med utgangspunkt i de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Konferansen holdes som planlagt ved Quality Hotel Strand på Gjøvik, men med bruk av lokaler ved Gjøvik kino til sesjonene slik at dette lar seg gjennomføre ut fra smittevernfaglige anbefalinger.

Det vil være korte pauser mellom foredragene der det er mulighet for å besøke ulike stands i foajeen på hotellet. Her er det god plass og vi må påse at vi ikke er flere enn 30 personer rundt samme stand.

Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål.

Vi gleder oss til å se dere. Velkommen!