Mann arrestert for å spre hat på nett


Mann i 50-årene er arrestert for hatefulle ytringer i sosiale medier.

Både TV2 og NRK omtaler arrestasjonen av en mann som følge av hans hatfulle ytringer på en åpen facebookside.

I følge politijurist Øyvind Haukland, i Rogaland politidistrikt, var ytringene av en slik karakter at paragraf 185 er brutt. Paragraf 185 sier at man kan få bot eller fengsel inntil tre år for å forsettlig eller grovt uaktsomt setter fram en diskriminerende eller hatefull ytring.

Både datamaskin, telefon og våpen er beslaglagt av politiet. Mannen ble frivillig med til avhør, men nekter straffskyld og er etter avhøret løslatt.

Politiet i Rogaland har fulgt sosiale medier tett, og gått til aksjon flere ganger på bakgrunn av hatefulle meldinger og trusler den siste tiden. De utelukker ikke flere pågripelser.

Om § 185. Hatefulle ytringer

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres:

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn,
c) homofile orientering, eller
d) nedsatte funksjonsevne.
0 Tilføyd ved lov 7 mars 2008 nr. 4, endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

 

NorSIS anbefaler:

Dersom du opplever krenkelser på nett, ta kontakt med nærmeste politikontor eller kontakt www.slettmeg.no for råd og bistand.

 

Kilder:

TV2 om netthat

NRK om netthat

Om Oslo – Politiets hatkrim – gruppe.