Mangler 6300 ikt-arbeidsplasser


Mangelen på ikt-kompetanse hindrer vekst

Computerworld skriver denne uke om Ikt-Norges kompetanseundersøkelse som viser kritisk mangel på Ikt-kompetanse.

Ifølge Ikt-Norges medlemsundersøkelse mangler norsk ikt-næring i dag 6300 ikt-arbeidsplasser. 57 prosent av bedriftene som har svart på Ikt-Norges medlemsundersøkelse, og som representerer mer en 50.000 ansatte, sier at mangelen på ikt-kompetanse er største hindring for videre vekst.

IKT-Norge sier de er meget kritisk til hvilke prioriteringen som er blitt gjort på utdanningsområdet. Gamle strukturer henger igjen og ”gamle fag” som har opparbeidet seg status over tid og kompetanse som næringslivet ikke etterspør i samme grad som tidligere, er fortsatt bevilgningsvinnerne. IKT-næringen legger til at de selv har en stor oppgave i å gjøre næringen enda mer attraktiv for studenter, men her må også utdanningssektoren følge med i tiden og utdanne de kandidater som næringslivet og offentlig sektor trenger og etterspør.

Kilde: Computerworld artikkel i sin helhet her

Undersøkelsen og mer info fra Ikt – Norge her

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.