Mange kommuner har opplevd dataangrep, men har likevel usikre nettsider.


Direktørens ord

Godt nytt år!

Hele en av ti norske kommuner har opplevd dataangrep det siste året. Samtidig viser en ny undersøkelse at hele 96 norske kommunenettsider ikke er sikret slik de bør være. 2020 bør bli året der vi innser hvor ødeleggende et dataangrep kan være og hvor viktig det er at kommuner, men også små og mellomstore bedrifter tar grep og sikrer seg.

Ifølge SSBs undersøkelse Bruk av IKT i offentlig sektor har så mange som 10,5 prosent av norske kommuner hatt dataangrep som har resultert i betydelige tap av data eller arbeidstid det siste året.

Det danske byrået Skjoldby & Co har ifølge en undersøkelse, gjengitt av dinside.no like før jul, påvist at så mange som 96 norske kommuner ikke har sikret sine nettsider tilstrekkelig. Risikoen for at personopplysninger om innbyggerne kommer på avveie er derfor høyere.

Selv om mange kommuner har blitt flinkere de siste årene, vitner dette om at den digitale sikkerhetskulturen fremdeles ikke er bra nok mange steder. Det er dårlig nytt siden nettopp kunnskap om trusler og hvordan disse skal håndteres er helt sentralt for å unngå flere typer av de vanligste dataangrepene.

Lammer storbyer, sykehus og marinebaser

Når løsepengevirus eller annen ondsinnet programvare ender opp på kommunens nettverk, er ofte skadepotensialet enormt. Det kan dataangrepet mot den amerikanske storbyen New Orleans like før jul illustrere. Der gikk det så langt at de måtte erklære unntakstilstand etter at store deler av byens infrastruktur ble lammet. Persondata ble også kompromittert. Bare dager før dette angrepet ble Pensacola i Florida utsatt for et løsepengevirus som også lammet deler av byen.

Også 17 amerikanske sykehus, et kanadisk medisinsk laboratorium (som skal ha mistet personlige opplysninger om hele 15 millioner enkeltpersoner) og en amerikansk marinebase ble utsatt for ødeleggende angrep med løsepengevirus i måneden før jul.

Det er ingen grunn til å tro at slike større angrep ikke har skjedd eller kommer til å skje også i Norge.

Løsepengevirus vanligst og vokser mest

I løpet av januar vil vi i NorSIS utgi vår årlige rapport om digitale trusler og trender. Her oppsummerer vi de største truslene mot norske kommuner, små og mellomstore virksomheter og privatpersoner, og hva disse kan gjøre for å beskytte seg mot dette. Den viser at løsepengevirus ikke bare er blant de vanligste truslene som rammer små og mellomstore virksomheter – det er også den som øker mest.

Løsepengevirus starter gjerne med en ondsinnet e-post hvor noen laster ned noe via et vedlegg fra en lenke. Det er imidlertid flere enkle forholdsregler man kan ta for å unngå at virksomheten blir lammet av dette. Les mer om dette i vår veiledning på Nettvett.no.

La 2020 bli et godt nytt år – også for din virksomhets digitale sikkerhet!

 

 
 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.