Målrettet hærverk


Tjenestenektangrep var rettet mot Slettmeg.no-tjenesten.

I perioden 7. og 8. mai 2015 ble NorSIS sine nettsider gjort utilgjengelig som følge av et tjenestenektangrep. Hendelsen bærer preg av å være målrettet hærverk spesielt rettet mot slettmeg.no, tjenesten vi driver for å hjelpe de som føler seg krenket på nett.

Tjenestenektangrepet ble først registrert på ettermiddagen 7. mai. NorSIS sine nettsider www.norsis.no og www.slettmeg.no ble da utsatt for store mengder datatrafikk som blokkerte tilgangen til nettsidene. Det meste av trafikken kom fra utlandet. Alle internt i NorSIS ble varslet om det pågående tjenestenektangrepet, deretter ble NorCERT og Telenor TSOC raskt varslet for å sikre at informasjon ble spredt til CERTene og ISPene.

Vår ISP fikk ikke stanset trafikkoversvømmelsen da de ikke hadde utstyr som klarte å filtrere bort trafikk fra utlandet. Men vår IT – leverandør fikk derimot etablert tiltak i sitt nettverk som forhindret at data-flommen nådde våre nettsider. I løpet av 8. mai var tilgangen til norsis.no og slettmeg.no tilnærmet normal.

Under hele hendelsen benyttet vi Facebook og Twitter til å informere om hendelsen eksternt og gav statusrapporter underveis og når nettsidene var oppe igjen. Hendelsen ble også i etterkant omtalt som en egen nyhetssak på våre nettsider og distribuert via vårt nyhetsbrev. Vi mottok ingen henvendelser fra pressen under og etter hendelsen, og svært lite spørsmål fra publikum, brukere eller samarbeidspartnere.

Våre nettsider fungerer som normalt nå, men saken følges videre. – Jeg ser alvorlig på hendelsen og har derfor anmeldt den til politiet. Digitale spor er sikret og overlevert sammen med anmeldelsen. Resultat av etterforskning vil avgjøre eventuelt flere tiltak i etterkant av dette tjenestenektangrepet, sier Roger Johnsen direktør i NorSIS.

For spørsmål om hendelsen, send epost til post@norsis.no

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.