Målrettede løsepengevirus mot sykehus


Threatpost melder om flere målrettede løsepengevirusangrep mot sykehus.

Angrepene mot sykehus skiller seg fra de vanlige angrepene mot tilfeldige privatpersoner. Sykehusene blir angrepet gjennom svakheter i eksponerte tjenester, og det interne nettverket blir kartlagt før krypteringen av flere systemer starter samtidig.

Ekspertene Threatpost har snakket med mener at grunnen til at sykehus blir angrepet er at det er en oppfattelse av at de har dårlig sikkerhet. De legger også til at det trolig kun er et tidsspørsmål før andre bransjer blir utsatt for det samme.

Les mer