Målrettede angrep og spionasje


Målrettede dataangrep og spionasje øker. Dette bekrefter rapporter fra både Symantec og Verizon.

Verizon i en rapport beskrevet 621 dataangrep fra 2012. Den viser at 19 % av angrepene kunne knyttes til kinesiske myndigheter. Verizon trekker frem Kinas spionasje som den største endringen.  Angrepene skjedde i halvparten av tilfellene ved at noen hacket seg inn. Den vanligste måten å komme inn på var da ved bruk av stjålet identitet. Skadevare ble brukt i 40 % av tilfellene og i 35 % ble fysisk manipulasjon benyttet.

Symantec beskriver i en ny rapport at små og mellomstore bedrifter nå rammes av dataangrep i større grad. For bedrifter med mindre enn 250 ansatte ble 18 % rammet av målrettet angrep i 2011. For 2012 er tallet økt til 31 %.
Rapporten skriver at det er en total økning på 42 % på cyberangrep fra 2011 til 2012.

Det er ansatte som jobber med forskning og utvikling, samt salg som er det primære målet for angriperne. Nettsidene til små bedrifter er også attraktive å infisere med skadevare for angriperne, for på denne måten å få en fot innenfor til store bedrifter.

NorSIS anbefaler

Med dagens tekniske løsninger er det mange hackerangrep som bare kan stoppes med årvåkne ansatte med gode kunnskaper om trusselbilde og de viktige sikringstiltakene. NorSIS anbefaler aller bedrifter å kontinuerlig sørge for at de ansatte får ny kunnskap om informasjonssikkerhet, samt får påminnelser om hva de skal gjøre for å sikre seg og bedriften.

I forbindelse med Nasjonal Sikkerhetsmåned tilbyr NorSIS en opplæringspakke for alle bedrifter i Norge. For mer informasjon og bestilling av denne for din bedrift les på Sikkerhetsmånedens nettside www.sikkert.no om OPPLÆRINGSPAKKEN.

Les mer

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.