Live hackerdemo under Arendalsuka


NorSIS holder en presentasjon av trusler og trender under Arendalsuka, med live demo som viser noen fremgangsmåter kriminelle aktører kan benytte seg av.

Informasjonssikkerhet er på agendaen som aldri før.

De siste dagers mediebilde viser at sikkerhet på reise og hva du kan bli utsatt for av konkurrerende aktører og statlige organer er viktige tema. NorSIS viser i sin demo noen fremgangsmåter kriminelle aktører eller aktører som ønsker å få tak i din eller din virksomhet sin informasjon, kan benytte seg av. Informasjon om fremgangsmåter vil øke forståelsen for hvorfor man skal beskytte seg, men også hvilke tiltak man bør sette i verk.

Informasjon om arrangementet finner du her.

Hvert år utarbeider NorSIS en rapport om trusler og trender. Denne rapporten sier noe om hvordan trusselbildet for enkeltpersoner og små- og mellomstore bedrifter er, og om trendene for tiden som kommer. I årets utgave tok vi for oss følgende 10 trusler:

  • Informasjonstyveri
  • Vanvare
  • Løsepengevirus
  • Direktørsvindel
  • Industrispionasje
  • Sabotasje
  • Identitetstyveri
  • Datingsvindel
  • Personutpressing
  • Krenkelser

Trendene som vil ha betydning for tiden fremover er tingenes internett og digital utpressing.

Les hele Trusler og trender 2017-18 her.