Linux


Kode for å utnytte en svakhet i Linux kjernen er fritt tilgjengelig på Internettet.

Linux er et operativsystem, på samme måte som Windows og Mac OS X, blir ofte brukt på servere. Svakheten som vi snakker om her kan bli brukt av en vanlig bruker til å få administrator(root) rettigheter.

Svakheten finnes i alle Linux kjerner mellom 2.6.37 til 3.8.9, som var kompilert med “PERF_EVENTS” flagget. Linux blir kompilert og distribuert av mange forskjellige aktører, som Ubuntu og Red Hat. Derfor er det vanskelig å vite nøyaktive hvilke distribusjoner som er sårbare.

Ubuntu har rettet svakheten i versjon 13.04, 12.10 og 12.04. Red Hat har retten svakheten i Red Hat Enterprise Linux 6 og Red Had Enterprise MRG 2, resterende versjoner er ikke påvirket. Debian har bekreftet at de er påvirket og jobber med en rettelse.

NorSIS anbefaler:

Oppdater så fort en rettelse er tilgjengelig.

Les mer:

Hos h-online.com.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.