Liker du å hacke?


Netwars gir profesjonelle sikkerhetseksperter muligheten til å teste og perfeksjonere ferdighetene sine på en lovlig og etisk forsvarlig måte, mens man utfordres i reelle scenarier, i virkelige miljøer under angrep som virksomheter, statlige og militære organisasjoner må håndtere daglig.

Hva er NetWars

NetWars består av et interaktivt, internettbasert miljø for dataangrep og forsvarsanalyse. Det er designet for å være tilgjengelig for deltagere på flere ferdighetsnivåer, slik at spillerne fort kan avansere til sitt kompetansenivå. Som spiller kan man enten ta det rolig og fokusere på læringen, eller man kan benytte muligheten til å konkurrere og gå for den høyeste poengsummen. 

Nasjonal Sikkerhetsmydighet og Sans Institute arrangerer en Core NetWars turnering i forbindelse med årets Sikkerhetskonferanse.

Emner inkludert i NetWars

 • Sårbarhetsvurderinger
 • Pakke analyse
 • Penetrasjonstesting
 • System herding
 • Skadevareanalyse
 • Digital etterforskning og hendelsesrespons

Hvem burde delta?

 • IT sikkerhetsmedarbeidere
 • Systemadministratorer
 • Nettverksadministratorer
 • Etiske hackere
 • Penentrasjonstestere
 • Hendelsehåndterere
 • Skadevareanalytikere

Last ned SANS informasjonsbrosjyre (pdf) om NetWars her