Lån aldri bort BankID


Mange låner bort sin BankID til sin nærmeste familie. Eksempler viser at dette kan føre til svindel og ID-tyveri.

I følge en undersøkelsen Din Side har gjennomført sier 23% at de har lånt bort sin BankId.

Mange ber ektefelle eller annen nær familie om å bistå med betaling når de selv ikke er hjemme. Når du gir bort passordet og din digitale signatur, gir du også vedkommende mulighet til å bruke dette senere uten ditt samtykke.

Lise Arneberg i Bankenes Standardiseringskontor sier til DinSide  at å låne bort kodebrikken og passordet ditt til andre, og la dem utføre tjenester i ditt navn, bør betraktes som forfalskning av underskrift.

– Du bryter i alle fall kundeavtalen du har med banken. Der står det helt klart at BankID aldri skal lånes bort, forteller hun. – Da blir det også et spørsmål om hvem som er ansvarlig ved eventuelle tap.

NorSIS anbefaler

  • Bruk forskjellig passord på forskjellig tjenester
  • Hold alle dine passord hemmelig
  • Har du lånt bort et av dine passord, bytt passord så fort som mulig

Les mer

Veiledning fra NorSIS om Passord

Din Side

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.