Lær kidsa koding!


Mange elever får sjansen til å lære seg koding allerede fra høsten.

 

Tv2 presenterer i dag en liste fra Kunnskapsdepartementet med oversikt over hvilke skoler som vil tilby koding som valgfag fra høsten.

I alt var det 74 kommuner og ni friskoler som søkte om å ta del i prøveordningen, som skal vare ut skoleåret 2018-2019. Av disse får 146 skoler i 53 kommuner delta. Skolene får støtte fra Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen, og det er satt av 15 millioner over tre år.

– Det er flott at så mange skoler og kommuner ønsker å bli med i utprøvingen av det nye valgfaget. Dette viser at interessen for programmering er stor ute på skolene, og ikke minst blant lærerne, sier kunnskapsministeren.

Ifølge departementet er målet at elevene blant annet skal få være med å programmere roboter som de utvikler selv, enkle program og animasjoner.

– Å lære å kode gir elevene nye metoder for problemløsning, og muligheter til å jobbe kreativt. Å ta koding, spillprogrammering og 3D-design inn i skolen kan gjøre fagene mer relevante og motiverende, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Kilde og oversikt over hvilke skoler som vil tilby koding som valgfag her.

Mer om “Lær Kidsa koding”  her