Kurs for opplæringsansvarlig


NorSIS holder dagskurs for de som er ansvarlig for opplæring av ansatte innen informasjonssikkerhet. Mange har meldt seg på, men det er fortsatt noen plasser igjen.

Kurset er tilrettelagt for de som skal lære opp sine egne ansatte innenfor informasjonssikkerhet. Kurset er knyttet til opplæringspakken vi leverer i forbindelse med nasjonal sikkerhetsmåned i oktober. På kurset vil vi også gjennomgå hvordan du jobber målrettet for å forbedre bedriftens sikkerhetskultur og hvordan du kan organiserer dette arbeidet.

Kurset holdes 3 ganger:

  • 26. august , Teknologihuset, Oslo kl 9:00 – 15:
  • 10. september, Teknologihuset, Oslo
  • 1. september, Strømstad (ISFs høstkonferanse)

Kurset som gjøres under ISFs høstkonferanse er kun tilgjengelig for de som har meldt seg på høstkonferansen. Det er likevel nødvendig å melde seg på ved å bruke linken under. Kurset er i dette tilfellet gratis.

Kurset koster ellers 500 kr hvis dere har kjøpt opplæringspakke eller 1500 kr hvis dere ikke har kjøpt opplæringspakke.

Påmelding gjøres her: https://response.questback.com/norsis/kurs2014

Les mer om ISFs høstkonferanse hos isf.no.

Kurset holdes også gratis 4.september i Difis lokaler:

Påmelding til kurset hos Difi er her: https://response.questback.com/norsis/kurs2014difi/

Eventuelle spørsmål om kurset kan sendes til post@norsis.no.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.