Kurs for kursleder – opplæring internt


Opplæring av ansatte i oktober, ta et dagskurs og vær forberedt!

NorSIS med samarbeidspartnerne The Roer Group, Watchcom og Junglemap holder kurs for de som skal lære opp egne ansatte i informasjonssikkerhet. Dette gir verdifull informasjon for de som har bestilt eller vurderer å bestille opplæringspakke i oktober, i forbindelse med Nasjonal Sikkerhetsmåned.

Kurset går over en dag og holdes hos Devoteam sine lokaler på Skøyen. Kurset gir et godt overblikk over innholdet i opplæringspakken som kan bestilles hos NorSIS, i tillegg vil samarbeidspartnere gi innspill til hva som er viktig å tenke på når det gjelder opplæring av egne ansatte.

Kurset har bindende påmelding og koster kr 500,- pr. deltaker.

Kurset holdes følgende datoer

  • 22.8,
  • 28.8 og
  • 5.9.

Kurset varer fra kl. 09.00 til kl. 15.30. Forbehold om avlysning av enkelte datoer ved for lav påmelding. NB: Tidligere annonsert kursdag 3.9 holdes ikke, arrangeres 5.9 i stedet, samme tid og sted.

Påmelding gjøres her; https://response.questback.com/norsis/kursleder/

For oppdatert informasjon om Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober besøk www.sikkert.no

Informasjon fra kurslederne

  • The Roer Group sin beskrivelse av eget materiale;

Mange som arbeider med sikkerhet har erfart at det oftest ikke er sikkerhetsteknologien som er en utfordring, men at utfordringen ligger i å skape sikkerhetsforståelse og -kultur blant de ansatte.
Dette har The Roer Group, som har spesialisert seg på sikkerhetskultur tatt tak i, og laget et rammeverk for hvordan du kan trene din organisasjon i sikkerhetskultur. Rammeverket kalles The Roer Group Security Culture Framework, eller Rammeverk for Sikkerhetskultur på Norsk.
The Roer Group fasiliter en workshop basert på dette rammeverket. Rammeverket er lettfattelig og har under utviklingen høstet stor begeistring blant flere internasjonalt ledene sikkerhetseksperter.
På denne workshoppen arbeider du med NorSIS sin Sikkerhetspakke for Nasjonal Sikkerhetsmåned 2013. Du vil bruke Rammeverk for Sikkerhetskultur som bakteppe for å planlegge gjennomføringen av Nasjonal Sikkerhetsmåned i din virksomhet. Som en bonus lærer du hvordan du kan organisere sikkerhetskulturarbeidet hele året!
Workshoppen gir verdi for: Sikkerhetsansvarlig, HR-leder, Daglig leder og andre som arbeider med sikkerhetskultur.
Velkommen til en lærerik workshop!

  • Watchcom Security Group AS sin beskrivelse av eget materiale;

Watchcom Security Group AS, spesialister innen informasjonssikkerhet gjennom 10 år, bistår norske virksomheter med informasjonssikkerhet i et helhetlig perspektiv.
Kun ved å kontinuerlig forbedre både løsning, policy, og brukerbevissthet i takt med hverandre, kan sårbarheter elimineres og risiko minimeres.

Sikkerhetshullet mellom tastaturet og stolen må tettes – men for mange bedrifter kan det virke som en stor utfordring å starte et program for å forbedre sikkerhetsbevisstheten hos sine brukere. Hvor skal man starte?
Watchcoms sikkerhetsrådgivere har flere års erfaring med innføring av en fornuftig sikkerhetskultur hos norske organisasjoner. I denne sesjonen vil vi gi en gjennomgang av forutsetninger for å kunne planlegge, implementere, og måle et suksessfullt brukerbevissthetsprogram i din virksomhet.

  • Junglemap AS stiller på kursdagene for å besvare eventuelle spørsmål om e-læringsmodulene i opplæringspakken.

Eventuelle spørsmål om kursdagene eller opplæringspakken kan stilles til post@norsis.no

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.