KS lanserer prosjekt for å bedre personvern og informasjonssikkerhet i skolen


Det kan være krevende for både små og store kommuner å etterleve alle reglene for personvern og informasjonssikkerhet. Derfor har KS nå lansert prosjektet SkoleSec. Her tilbys kommuner og fylkeskommuner nyttige ressurser som kan hjelpe dem i dette arbeidet.

Det nye forprosjektet ble lansert under #ekommune2020. 

– Målet med prosjektet er at personvern og informasjonssikkerhet når helt ut til alle i sektoren. Det betyr at alle fra skoleeierne til IT-avdelinger, lærere, foreldre og ikke minst elever skal få økt kunnskap, sier prosjektleder for SkoleSec i KS, Christian Sørbye Larsen.

På kort sikt er målet til Skolesec å levere verktøy og ressurser til kommunene slik at de kan gjennomgå læringsressurser og samhandlingsløsninger de bruker mest i dag. På lengre sikt skal prosjektet gjøre at sektoren blir mer samordnet i samspillet med andre ressursmiljøer og leverandørmarkedet.

– Mange av de utfordringene og problemene som er til stede i dag trenger ikke løses individuelt. Vi ønsker å bidra til at god praksis og løsninger deles med andre og blir tatt eierskap til, sier Sørbye Larsen.

Se hva som skjedde da kommune tok i bruk en ny app, og ikke alt gikk som det skulle

Vil tilby malverk, svar på spørsmål og «steg-for-steg» veivisere

En hurtigarbeidende gruppe bestående av fagpersoner fra ulike kommuner samler forslag til ressurser, spørsmål og malverk som raskt kan deles gjennom prosjektet. Her kommer det blant annet en «steg for steg-veiviser» som viser hvordan en databehandleravtale og risikovurderinger bør utformes.

Prosjektet vil også se på muligheter for forenkling og forbedring av personvernverns- og informasjonssikkerhetsprosesser i anskaffelse og implementering av nye fremtidige digitale tjenester i skolen.

– Selv om hver enkelt skoleeier er behandlingsansvarlig ifølge lovverket, kan ansvaret for dette ivaretas bedre gjennom samarbeid og deling, sier prosjektlederen for SkoleSec.

Gratis opplæring for lærere, elever og foreldre

Ifølge opplæringsloven er en av skolens viktigste oppgaver å ruste barna til å mestre sine liv og gjøre dem forberedt på fremtiden. I et slikt perspektiv er kunnskap om digital dømmekraft og digital sikkerhetskultur en grunnleggende ferdighet.

En viktig faktor for at barn og unge skal utvikle sin kompetanse knyttet til digital sikkerhetskultur er at de har kompetente voksne rundt seg. NorSIS-rapporten Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2020 viser at under en fjerdedel oppgir å ha mottatt opplæring i digital sikkerhetskultur i løpet av det siste året.

– Vi mener det er viktig at en større andel av befolkningen må få opplæring i informasjonssikkerhet. Særlig viktig er det for foreldre og lærere, som skal bidra til at barn og unge utvikler denne kompetansen, sier leder for Skoleprosjektet i NorSIS, Karoline Tømte.

NorSIS har derfor i samarbeid med Innlandet fylkeskommune og Nordre Land kommune laget læringsressurser for grunnskolen og den videregående skolen innen fagområdet digital sikkerhet. Ressursene er gruppert i tre kurs, et for lærere, et for foreldre og et hvor lærere kan finne ressurser til bruk i undervisning på de ulike klassetrinnene.

Her finner du læringsressursene tilpasset elever, lærere og foreldre