Kryptering av e-postoverføring


NSM_LOGO

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har publisert en veiledning for sikring av e-post mellom e-posttjenere

For å sikre at e-post ikke blir avlest av uvedkommende på Internett har NSM publisert en veiledning, U-02 Grunnleggende tiltak for sikring av e-post.

Veiledningen beskriver hvordan STARTTLS ved hjelp av sertifikater på e-posttjenere kan benyttes for å sikre at man vet hvem man sender e-post til og sikrer at e-posten ikke kan avleses av uvedkommende.

Her kan du teste om din e-posttjener støtter kryptering.
https://www.checktls.com

Til info, så støtter NorSIS sin e-posttjener kryptering.
TLS_Receiver_Test

NB! Selv om din e-posttjener støtter sending/mottak av kryptert e-post har du ingen garanti for at den går kryptert før du “krever” dette i e-post klienten.

Veiledningen finner du her.