Kritisk IS 2013


Informasjonssikkerhet i kritisk infrastruktur – NY KONFERANSE

Kritisk IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for eiere av og leverandører til kritisk infrastruktur i Norge. Konferansen arrangeres av Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Høgskolen i Gjøvik og Forsvarets Forskningsinstitutt.

Målet med arrangementet er å skape en felles og økt forståelse for trusselbildet og viktige sikringstiltak knyttet til informasjonssikkerhet. Konferansen er rettet mot ledere, IKT-ledere og sikkerhetsledere i virksomheter som eier eller er leverandør til kritisk infrastruktur.

Arrangementet gir gode muligheter til å knytte kontakter med andre i samme funksjon og/eller bransje.

Tid og sted:
29. mai 2013, Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen.

Kritisk IS 2013 vil ha hovedfokus på de utfordringer som finnes i forhold til lovkrav, organisasjonsmessige utfordringer, sertifisering av organisasjoner og produkter og ikke minst hva som kreves av opplæring og holdninger i organisasjonene som defineres som en del av kritisk infrastruktur.

Det deltar foredragsholdere med erfaring både fra offentlige organisasjoner og privat næringsliv. Hva har organisasjonene gjort for å beskytte seg mot angrep, hvordan har dette påvirket organisasjonene, og hvordan hjelper lovkrav og sertifisering av organisasjon og produkter på å ivareta tilstrekkelig sikkerhet i informasjonssystemene. Dette og mer til får du svar på!

Påmelding til Kritisk IS 2013

For de som trenger overnatting kan dette bestilles direkte til Radisson Blu Airport Hotell.

Foreløpig konferanseprogram.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.