Kritisk IS 2013


Ny viktig konferanse 29. mai, “Kritisk IS” om informasjonssikkerhet i digitale samfunnskritiske funksjoner.

Konferansen er en viktig møteplass for organisasjoner som har en felles utfordring i å sikre digitale tjenester/produkter. Digital infrastruktur må fungere på tvers av myndighetsnivå, sektor- og samfunnsområder. I dagens samfunn er det digitale tjenester og produkter i alt fra kommunale tjenester, samferdsel, finans, energi, telekommunikasjon og helseomsorg til forsvar.

Fullstendig program

Justisminister Grete Faremo åpner konferansen. Programmet er deretter :fra:

 • Kritisk infrastruktur i den digitale verden”, Annette Tjaberg, Ass. dir NSM
 • Små leverandører  store oppgaver! Tore Larsen Orderløkken, adm dir NorSIS
 • Critical Instrastructure – organisational challenges, Patrick Miller, Energysec
 • Deler du dine hemmeligheter? Dorin Cohen-Leira, Business Dev Executive Imento
 • Hva må beskyttes? Hva er kritisk infrastruktur? Erik Thomassen, avd leder DSB
 • Krav til kritiske IKT-systemer i energiforsyningen, Frank Skapalen, Seniorrådgiver NVE
 • Målrettede angrep og spionasje, Rune Dyrlie, sikkerhetsdirektør Telenor
 • “You’ve been hacked” – en sann historie, Jan Henrik Straumsheim, Consultant mnemonic
 • Sikring av SCADA-systemer i kritisk infrastruktur, Christophe Birkeland, CTO Norman
 • Sårbarheter i kritisk infrastruktur, Stian Norløff, av dir Cyberforsvaret
 • Trust in CIP- Privat Public Partnership and European trends, Prof dr Bernhard Hammerli, CEO Acris
Praktiske opplysninger

Tid:    29. mai 2013,
Sted: Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen.
Pris : kr 2.900 eks mva

Påmelding til Kritisk IS 2013

For de som trenger overnatting kan dette bestilles direkte til Radisson Blu Airport Hotel: Tlf.  +47 63 93 30 00/ Fax. +47 63 93 30 30 eller bestill på web

Om Kritisk IS

NorSIS i samarbeid med Justis-og beredskapsdepartementet, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Forsvarets Forskningsinstitutt og Høgskolen i Gjøvik inviterer til konferanse for eiere og leverandører til kritisk infrastruktur og samfunnskritiske funksjoner.

Målet med arrangementet er å skape en felles og økt forståelse for trusselbildet og viktige sikringstiltak knyttet til informasjonssikkerhet. Konferansen er rettet mot ledere, IKT-ledere og sikkerhetsledere og andre med interesse for temaet.
Arrangementet gir gode muligheter til å knytte kontakter med andre i samme funksjon og/eller bransje.

Samarbeidspartnere

Imento Norge AS

mnemonic as

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.