Kritisk IS 2013


Informasjonssikkerhet i digitale samfunnskritiske funksjoner – NY KONFERANSE 29. mai

NorSIS i samarbeid med Justis-og beredskapsdepartementet, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Forsvarets Forskningsinstitutt og Høgskolen i Gjøvik inviterer til konferanse for eiere og leverandører til kritisk infrastruktur og samfunnskritiske funksjoner. Justisminister Grete Faremo åpner konferansen.

Konferansen er en viktig møteplass for organisasjoner som har en felles utfordring i å sikre digitale tjenester/produkter. Digital infrastruktur må fungere på tvers av myndighetsnivå, sektor- og samfunnsområder.
I dagens samfunn er det digitale tjenester og produkter i alt fra kommunale tjenester, samferdsel, finans, energi, telekommunikasjon og helseomsorg til forsvar.

Årets hovedtema for konferansen er sikring av digital infrastruktur som er viktig for det norske samfunn.

Målet med arrangementet er å skape en felles og økt forståelse for trusselbildet og viktige sikringstiltak knyttet til informasjonssikkerhet. Konferansen er rettet mot ledere, IKT-ledere og sikkerhetsledere og andre med interesse for temaet.
Arrangementet gir gode muligheter til å knytte kontakter med andre i samme funksjon og/eller bransje.

Det deltar foredragsholdere med erfaring både fra offentlige organisasjoner og privat næringsliv. Hva har organisasjonene gjort for å beskytte seg mot angrep, hvordan har dette påvirket organisasjonene, og hvordan hjelper lovkrav og sertifisering av organisasjon og produkter på å ivareta tilstrekkelig sikkerhet i informasjonssystemene. Hva med opplæring av ansatte og brukere? Dette og mer til får du svar på!

Program

Program for konferansen finner du her.

Praktiske opplysninger

Tid:    29. mai 2013,
Sted: Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen.
Pris : kr 2.900 eks mva

Påmelding til Kritisk IS 2013

For de som trenger overnatting kan dette bestilles direkte til Radisson Blu Airport Hotel: Tlf.  +47 63 93 30 00/ Fax. +47 63 93 30 30 eller bestill på web.

Samarbeidspartnere:

Imento Norge AS

mnemonic as

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.