Kritisk IS 2014


Kritisk IS 2014 er konferansen for deg som jobber med kritisk infrastruktur og informasjonssikkerhet. Møt opp 29. april i Oslo. Mange spennende og relevante foredrag.

Post- og teletilsynet, Direktoratet for Nødnett, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Høyanger kommune, Huawei og Microsoft er blant de som vil dele av sine erfaringer.

Vårt samfunn er avhengig av kritisk infrastruktur for å ivareta livsviktige funksjoner.Styring og kontroll av disse funksjonene skjer ofte over nett, samfunnet vårt blir mer og mer digitalt. God sikkerhet i løsningene er derfor essensielt. Nedetid som følge av sikkerhetshendelser kan ikke aksepteres når det gjelder kritisk infrastruktur. Det kan heller ikke aksepteres at viktig informasjon om kritisk infrastruktur havner i hendene på uvedkommende. Gode øvelser og forberedelser på ulike hendelser vil gjøre alle involverte mer i stand til å ivareta og gjenopprette infrastruktur raskt og effektivt. Øvelser må derfor være realistiske og evalueringer må gjøres i etterkant for å lære mest mulig.

Hvem som får tilgang til informasjon om tekniske løsninger og sikkerhet i kritisk infrastruktur er også avgjørende. Å sikre leveransene blir derfor viktig.

Tema for årets konferanse er;

  • Nasjonal kontroll vs. utenlandske leverandører og komponenter til kritisk infrastruktur. Er det god nok sikkerhet i leveransene, og hvordan skal man sikre seg?
  • Kriseberedskap og håndtering av hendelser rettet mot kritisk infrastruktur. Hvor realistiske er øvelsene som iverksettes, hvilke erfaringer kan man høste etter en stor hendelse?

Møt opp 29. april – Radisson Blu Plaza, Oslo. Påmelding og program.

Foredragsholderne har viktig og relevant erfaring knyttet til krisehåndtering og kritisk infrastruktur. Vi får høre om mobilnettet i Norge, er dette sikkert og har vi redundante løsninger?  Og kan vi stole på at Nødnettet fungerer som planlagt? Er utenlandske leverandører en trussel for sikkerheten? Dette og mer til vil foredragsholderne berøre.

Møt opp og hør spennende foredragsholdere snakke om relevante og viktige tema. Konferansen vil være en møteplass for deg som arbeider med informasjonssikkerhet og kritisk infrastruktur. Ta med kollegaen og kom.

Pris kr. 2900,-, eks. mva. Påmelding er bindende.

Konferansen åpnes av statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Hans J. Røsjorde.

Hans J. Røsjorde

Hans J. Røsjorde

 

Einar Lunde, avdelingsdirektør i Post- og Teletilsynet kommer  og snakker om mobilsikkerhet og viktigheten av redundante løsninger i Norge.

Einar Lunde

Einar Lunde

Fylkesberedskapssjef i Sogn og Fjordane, Haavard Stensvand, deler erfaringer fra storbrannen i Lærdal.

 

Haavard Stensvand Foto: NRK

Haavard Stensvand Foto: NRK

Deltakere i programkomiteen foruten NorSIS; Justis- og beredskapsdepartementet, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Høgskolen i Gjøvik og Forsvarets Forskningsinstitutt.

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.