Kritisk IS 2014


 

Konferansen for eiere, brukere og leverandører av kritisk infrastruktur, 29. april i Oslo.

Informasjonssikkerhet er viktig med hensyn til digitale tjenester. Tilgjengelighet og integritet  i systemer knyttet til kritisk infrastruktur kan i mange tilfeller være avgjørende for liv og død.

Tema for årets konferanse er krisehåndtering og eierskap, og arrangeres 29. april hos Radisson Blu Plaza i Oslo.

Hvem har egentlig kontrollen over kritisk infrastruktur?

Krisehåndtering, beredskap og øvelser – hvor forberedte er vi når det skjer?

Påmelding kan gjøres her.

Deltakelse koster kr. 2.900,-, eks mva. Påmelding er bindende. Foredragsholdere vil bli presentert fortløpende.

Konferansen åpnes av statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Hans J. Røsjorde

Hans J. Røsjorde
Hans J. Røsjorde

 

Einar Lunde, avdelingsdirektør i Post- og Teletilsynet kommer  og snakker om mobilsikkerhet og viktigheten av redundante løsninger i Norge.

Einar Lunde
Einar Lunde

Fylkesberedskapssjef i Sogn og Fjordane, Haavard Stensvand, deler erfaringer fra storbrannen i Lærdal.

 

Haavard Stensvand Foto: NRK
Haavard Stensvand Foto: NRK

Deltakere i programkomiteen foruten NorSIS; Justis- og beredskapsdepartementet, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Høgskolen i Gjøvik og Forsvarets Forskningsinstitutt.