Kripos i etableringsfasen av et senter for cyberkriminalitet (NC3)


De siste årene har det flere ganger blitt påpekt at norsk politi trenger et nasjonalt ekspertorgan som kan håndtere cyberkriminalitet. Kripos er i dag i etableringsfasen av et senter for cyberkriminalitet.

Under åpningen av Nasjonal sikkerhetsmåned inviterte NorSIS leder for Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) Olav Skard Jørgensen til å orientere om Nasjonalt cyberkrimsenter, dets målbilde, kompetanse, funksjoner og samarbeidsflater.

Skard Jørgensen startet med å gjøre det klart at «lov om politi» også gjelder i det digitale rom. Politiet har utviklet sin strategi som har fått navnet «Politi mot 2024». Trygghet i det digitale rom er et av tre hovedområder. Leder NC3 anser at arbeidet i tilknytning til det digitale rom på sikt bør inngå som en naturlig del av alt politiarbeid. Det er dette han ønsker at NC3 skal bidra til.

Han erkjenner at Politiet ikke vil kunne arrestere seg bort i fra problemene i det digitale rom. Fremover er målet for Politiet å bli kjent med metodene og verktøyene som benyttes av kriminelle, og ha tilgang på relevant teknologi og kompetanse for å avdekke, avverge og sikre spor. Han legger vekt på at virksomheter skal få god informasjon om hvordan de kan forebygge og sikre seg selv, og at de enkelt skal kunne anmelde kriminalitet og rapportere sikkerhetstruende hendelser til politiet.

Med digitaliseringen så flytter samfunnet sine aktiviteter inn på internett og kriminaliteten kommer etter. Vår økte kunnskap vil bidra til at Politiet kan gi bedre råd og veiledning, sa Skard Jørgensen. Han fremhever videre at NC3 både skal jobbe forbyggende, avdekke og bekjempe trusler i det digitale rom. Ambisjonen er å kunne etterforske flere saker, og gjennom det også forhindre kriminalitet, sier han.

NC3 opprettes i januar 2019 og skal gjennom en oppbemanning over tre år. NC3 skal i første omgang samle enkeltfunksjoner som allerede ligger i andre deler av politietaten og planmessig utvikle oppdrag, evner og struktur. Målrettet og kontinuerlig samarbeid med statlige og private aktører er suksessfaktor, og NC3 ønsker å opprette et døgnbemannet kontaktpunkt for informasjonsdeling og førstelinjerespons, så snart som mulig.

Se og hør hele innlegget til Olav Skard Jørgensen og få mer kjennskap til de tanker han har om hvordan Politiet kan bygge opp NC3.

 

 

Dette er det femte av syv klipp fra innleggene som ble holdt under åpningen av Nasjonal sikkerhetsmåned 27. september 2018. Det første omhandlet Rufo AS og daglig leder Knut Steinnes sin fremleggelse av hvordan det for deres virksomhet har vært å bli svindlet for 735.000kr. Videre har vi vist åpningsinnlegget til Statssekretær Thor Kleppen Sættem fra Justis- og beredskapsdepartementet og innlegget fra NSM v/ fungerende avdelingsdirektør for Cybersikkerhet Bente Hoff. Hun presenterte NSMs rapport; Et sikkert digitalt Norge – IKT-risikobilde 2018, og BITS AS ved Eivind Gjemdal ga finansbransjens råd for en sikker digital hverdag. I de kommende klippene vil Microsoft og Buypass gi sine råd for en tryggere digital hverdag for virksomheter og enkeltpersoner. Alle disse innleggene er å finne under aktuelt på både Norsis.no og sikkert.no samt youtube hvor hele konferansen ligger streamet.