Kripos advarer mot stor økning i datakriminalitet


I et intervju med NRK.no 3. april oppfordret Kripos flere, både privatpersoner og bedrifter, til å anmelde datakriminalitet.

Vi ser en stor økning av kriminalitet begått via nett, og mot datasystemer. Angrepene er mer sofistikerte og avanserte, sier Håvard Aalmo, leder for seksjon for datakriminalitet i Kripos.

Datakriminalitet er den typen kriminalitet flest nordmenn utsettes for, men som færrest anmelder, ifølge Politidirektoratets innbyggerundersøkelse. Aalmo mener flere vil utsettes for datakriminalitet i tiden framover. Spesielt løspengevirus, «direktørsvindel» og «phishing», der den kriminelle utgir seg for å være for eksempel en kollega eller bedrift.

I tillegg ser Kripos en økning i tjenestenektangrep mot bedrifter, som er ment å skape ustabilitet i nettet eller å få tjenester til å bryte sammen. Noen ganger er angrepene knyttet til pengeutpressing. Men bare en av ti bedrifter som utsettes for datakriminalitet, anmelder, ifølge mørketallsundersøkelsen.

Flere hundre tusen nordmenn har siden februar mottatt en svindelmail som inneholder løsepengevirus, der kriminelle utgir seg for å være Telenor. Telenor anmeldte ikke.

I 2016 ble Telenor utsatt for 3600 dataangrep, i tillegg til utallige svindelforsøk. De leverte inn 47 anmeldelser.

  • Vi prioriterer heller ressursene våre på å sørge for at kundene våre ikke lider skade, sier Caroline Lunde, informasjonssjef i Telenor til NRK.
  • Telenor fratar seg samfunnsansvar når de ikke anmelder slik kriminalitet, mener Petter Gottschalk, professor i IT-strategi ved BI.

I fjor henla datakrim-enheten i Oslo politidistrikt 40 av de 44 sakene de jobbet med. Kripos innrømmer at mange saker forblir uoppklarte, men hverken de eller Politidirektoratet har oversikt over anmeldelser og henleggelser på landsbasis.

NorSIS støtter Kripos sin oppfordring om å anmelde datakriminalitet. Dette til tross for at anmeldelsen med stor sannsynlighet ut ifra dagens situasjon hos politiet, vil bli henlagt. Anmeldelser er viktige bidrag til å dokumentere virkelighetsbildet innen datakriminalitet. Dette kan igjen bidra til at det rettes mer ressurser og riktige tiltak for å bedre situasjonen knyttet til etterforskning av datakriminalitet. Men NorSIS har også forståelse for frustrasjonen næringslivet og andre aktører og privatpersoner opplever ved å forsøke å anmelde datakriminalitet. I dag blir anmeldelsen levert via et PDF – dokument og krever mye arbeid i henhold til dokumentasjon. Som Telenor også påpeker, så er det svært viktig og ønskelig at politiet får på plass en fullverdig digital varslingskanal.

 

Kilde NRK.no /  https://www.nrk.no/norge/kripos-advarer_-_-stor-okning-i-datakriminalitet-1.13436174

Henvisning til NettVett – hvordan anmelde datakriminalitet / https://nettvett.no/skjema-anmeldelse-datakriminalitet/