KraftCERT åpner 1 mai


1 mai markerer startskuddet for den nyeste medlemmet i «CERT-familien» i Norge, KraftCERT. Under ledelse av Margrete Raaum skal dette organet være i stand til å håndtere hendelser, respondere, koordinere og analysere.

KraftCERT

Det var Hafslund, Statkraft og Statnett som satte i gang initiativet og etablerte KraftCERT som et eget kompetansesenter for håndtering av alvorlige IKT-sikkerhetshendelser for kraftbransjen i Norge. CERT står for «Computer Emergency Response Team», og er et spesialisert organ som håndterer sikkerhetshendelser innenfor IKT.

– Hvilke tjenester en CERT skal tilby, må man velge på grunnlag av verdi. I kraftsektoren er strømmen verdifull, og en av de verste tingene som kan skje er at det blir mørkt, uttaler Raaum.

 

Fokus på samarbeid

I Norge opererer NorCERT under NSM på et nasjonalt overordnet plan, men det er behov for andre organer som spisser seg mot viktige bransjer og områder. Andre CERT-miljøer som har blitt etablert eller er i prosess er blant annet, FinansCERT som fokuserer på bank-bransjen, HelsepartnerCERT som retter seg mot helsebransjen, og JustisCERT er under etablering. Det er fokus på samarbeid mellom CERT-miljøene, og etablere et «tillitsnettverk» hvor selskaper i mye åpnere grad deler informasjon om IT-hendelser med hverandre. Videre ser Raaum for seg et bredere samarbeid mellom CERT’er som har mye av den samme trusselbildet, for eksempel olje og gass-branjsen som benytter seg av flere av de samme styringssystemene som kraftbransjen.

 

Les mer

KraftCERT

Artikkel fra frifagbevegelse.no

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.