Kraft-IS 2018


Årets Kraft-IS konferanse arrangeres 13. og 14. november, på Gardermoen.

Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er å skape en felles og økt forståelse for trusselbildet og viktige sikringstiltak knyttet til informasjonssikkerhet. Arrangementet gir også mulighet til å knytte kontakter med andre i samme funksjon og bransje. Konferansen arrangeres av Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) i samarbeid med NVE og KraftCERT.

Temaet for årets konferanse er automatiserte målings- og kontrollsystemer, grensesnittet mellom IT-drift og driftskontrollsystemer og tilhørende utfordringer. Det deltar foredragsholdere med spisskompetanse innenfor både SCADA, AMS og Smartgrid. Utover dette vil det være et bredt spekter med foredrag innenfor en rekke temaer, som trusselbildet, beredskap og opplæring.

 

Program og påmelding

 

Som foredragsholdere kommer bl.a. professor Sujeet Shenoi fra University of Tulsa, Bente Hoff fra NSM, Eva Brekka fra NC-Spectrum og Roel Bierens og Eirik Lorentzen fra Deloitte.

Konferansen vil bli arrangert på Quality Airport Hotel Gardermoen.