Kraft-IS 2015


En informasjonssikkerhetskonferanse for kraftsektoren i Norge.

Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftsektoren i Norge (samt de som jobber med styringssystemer). Målet med arrangementet er å skape en felles og økt forståelse for trusselbildet og viktige sikringstiltak knyttet til informasjonssikkerhet. Arrangementet gir også mulighet til å knytte kontakter med andre i samme funksjon og bransje. Konferansen arrangeres av Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Kraft IS 2015 vil ha hovedfokus på automatiserte målings- og kontrollsystemer, grensesnittet mellom IT-drift og driftskontrollsystemer og tilhørende utfordringer. Det deltar foredragsholdere med spisskompetanse innenfor både SCADA, AMS og Smartgrid. Utover dette vil det være et bredt spekter med foredrag innenfor en rekke temaer, som trusselbildet, beredskap og opplæring.

Detaljert program vil bli oppdatert her.
https://norsis.no/arrangementer/kraft-is-2015/

Påmelding:
https://response.questback.com/norsis/Kraft_IS_2015