Kraft IS 2013


Hold av 14. og 15. november – konferanse om informasjonssikkerhet i energiforsyningen.

Energibransjen må ha kjennskap til dagens trusselbilde, og lære av hverandres erfaringer
om sikringstiltak for å sikre tilgjengelighet, konfidensialitet, og integritet til bedriftens IT-systemer og informasjon.

Kraft IS gir deg tilgang til de beste ekspertene på området både fra inn- og utland. Dyktige
fagfolk innen bransjen vil også dele sine erfaringer.

Patrick Miller fra USA, med lang fartstid i bransjen, vil snakke om trender og utfordringer globalt, Inger Anne Tøndel fra Sintef vil redegjøre for personvernet i AMS-løsninger, NSM vil gi oversikt over trusselbildet og hendelser fra bransjen. Dette er noen av de spennende foredragsholderne som kommer, lovkrav og ivaretakelse av disse vil også være tema på konferansen.

Konferansen holdes på Thon Hotel Oslo Airport.

Følg med i nyhetsmailen og på www.norsis.no for program og påmelding!

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.