Kraft IS 2014


Konferansen Kraft IS 2014 arrangeres 25. og 26. november på Gardermoen. Konferansen er rettet mot energiforsyningen og arrangeres av NorSIS i samarbeid med NVE.

Klikk her for program

Kraft IS 2014 vil ha hovedfokus på automatiserte målings- og kontrollsystemer, grensesnittet mellom IT-drift og driftskontrollsystemer og tilhørende utfordringer. Det deltar foredragsholdere med spisskompetanse innenfor både SCADA, AMS og Smartgrid. Utover dette vil det være et bredt spekter med foredrag innenfor en rekke temaer, som trusselbildet, beredskap, penetrasjonstesting og opplæring.

Klikk her for påmelding

Du kan bl.a. høre følgende foredragsholdere:

Andreas Ekström, journalist og forfatter av blant annet boken “Google-koden”. Hvorfor velger vi som vi gjør? Hvorfor stoler vi på Google? Og hvordan oppfører vi oss egentlig i den pågående, digitale revolusjonen?

andreas.ekstrom

  •  Hendelser i kraftsektoren, Margrete Raaum, senior rådgiver datasikkerhet i Statnett

margrete raaum

  • Etablering av Kraft CERT, Lars Holten, Statkraft og konstituert leder i KraftCERT

 

  • Hacking your mind, Kai Roer, The Roer Group

Kai Roer

  • Hacker’s pub; live demo av Vidar Sandland, seniorrådgiver NorSIS

vidar

  • Beredskapsøvelser i kraftbransjen, Maria B. Line forsker i Sintef

maria line

  • Beredskapsforskriften, Frank Skapalen seniorrådgiver i NVE

frank skapalen

  • Resultater fra Mørketallsundersøkelsen og Nasjonal Sikkerhetsmåned, Tone H. Bakås, konst. adm. dir i NorSIS

Tone 5

  • Erfaringer fra pen-testing, Merete Ask, Senior Security Advisor i Secure-NOK AS

 

Påmelding kan gjøres her.

Konferansen avholdes hos Radisson Blu Airport Hotel, oppstart er kl. 10 dag 1 , på ettermiddagen arrangeres “hacker’s pub” med live demo av Vidar Sandland. Middag og underholdning på kvelden. Vi avslutter dag 2 kl. 13.00 med lunsj.

Velkommen til nok en hyggelig konferanse med faglig- og sosialt påfyll.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.