KRÅD gir midler til tjenesten Slettmeg.no


Gir 300.000 kr til drift av gratis rådgivingstjeneste.

KRÅD har bidratt med 300.000 til drift av Slettmeg.no

Slettmeg.no er en hjelp – og rådgivingstjeneste for personer som er blitt krenket på internett. Dette er en ikke-kommersiell tjeneste, og gratis for brukerne. Det er derfor svært gledelig at Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) gir 300 000 til drift av en tjeneste som blir stadig mer etterspurt. KRÅD er regjeringens spesialorgan for forebygging av kriminalitet og har som oppgave å bidra aktivt til samordning av de ulike forebyggende tiltakene i kriminalpolitikken. Rådet har et særlig fokus rettet mot barn og unge.

Slettmeg.no ble startet 8. Mars 2010 som et prøveprosjekt hos Datatilsynet. 1.1.2012 ble tjenesten flyttet til Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS). NorSIS driver nå Slettmeg.no tjenesten videre og tilbyr veiledning og råd via telefon og e-post, samt veiledninger for selvhjelp på web.

Tjenesten håndterte 7344 personlige henvendelser i 2014, en økning på 20% fra 2013. I tillegg hadde tjenesten ca. 240.000 unike brukere av nettsiden, en økning på 22% fra året før.

Tele2 og Senter for IKT i utdanningen har etablert en flerårig samarbeidsavtale med Slettmeg.no. Dette er viktige samarbeidspartnere i å spre informasjon om tjenesten, samt øke kunnskapen om at det er mulig å få hjelp dersom man opplever krenkelser på nett. Slettmeg.no søker flere strategiske samarbeidspartnere for å nå ut til målgruppene med råd, veiledning og forebyggende arbeid. For mer informasjon om hvordan tjenesten fungerer, se mer info her.

Les mer om KRÅD her.