Konferansen Sikker Digitalisering 2015 er i gang


Statssekretær Paul Chaffey holdt idag åpningsforedraget for årets Sikker Digitaliseringskonferanse i Oslo.

Chaffey påpekte viktigheten av at ledere i offentlig sektor tar et tydeligere ansvar for sikkerhet og at dette også inkluderes i digitaliseringsarbeidet.

Deretter fikk direktør i Difi, Ingelin Killingreen ordet og satt fokus på at “informasjonssikkerhet er et lederansvar”. Ledere må ikke skyve fra seg ansvaret for informasjonssikkerheten. Dette er noe Difi har tatt tak i ved å utvikle gratis e-læring for ledere. Killingreen påpekte også at tilgjengelighet er en svært viktig del av informasjonssikkerhet.

Digitalisering av samfunnet betyr at alle berøres på ulikt vis. Dette er noe Datatilsynet ved avd.dir, Helge Veum belyser ved å snakke om viktigheten av personvern i skole og barnehage. “Digitalisering av samfunnet gir effektivitet, tilgang på tjenester hele døgnet og muligheter som bidrar til økt verdiskapning og goder for oss alle. Men det betyr også et større ansvar for å sikre at informasjon håndteres, forvaltes og sikres på riktig måte”, sier Christian Meyer leder for ID-tyveri prosjektet i NorSIS. ” Det er viktig at vi alle, enten vi er privatperson, offentlig eller bedrift forstår viktigheten av godt personvern”, sier Christian Meyer.

I morgen er dagen viet til IDentitet 2015. Les mer om programmet her

Blant foredragsholderne i morgen er politiadvokat Anders Mandal Funnemark som skal snakke om erfaringer fra ID tyveri rettsaken i Oslo, høsten 2014.