Konferanse «Mission Critical» med British Embassy i Oslo


Den 5. november 2014 inviterer Den britiske ambassaden i samarbeid med NorSIS til en spennende og innholdsrik konferanse i Oslo Militære Samfund. Agenda har fokus på informasjonssikkerhetsarbeidet innen olje, offshore og energisektoren.

Storbritannia og Norge har sterke historiske bånd knyttet til næringsliv, som allierte, og har felles interesser blant annet relatert til olje og offshore virksomhet i Nordsjøen. Derfor er en arena for samarbeid, også for den digitale verden, viktig.

Blant foredragsholderne fra UK er Mr. Ian Mabbott, International Cyber Director, UK Trade & Investment Defence & Security Organisation, samt Mr. Adrian Nish, Head of Threat Intelligence BAE Systems. Fra Norge stiller blant andre Hans Christian Pretorius, Avdelingsdirektør Nasjonal sikkerhetsmyndighet – Operativ avdeling og Morten Irgens, Forskningsdirektør ved Høyskolen i Oslo og styreformann for nyetablerte Center for Cyber and Information Security.

Selve dagen åpnes av konstituert Adm.Dir Tone Bakås fra NorSIS, som deretter gir ordet til Her Britannic Majesty’s Ambassador, Sarah Gillett- The British Embassy, Oslo. Konferansier for dagen er Mr Ian Mabbott, International  Cyber Director, UK Trade & Investment Defence & Security Organisation

Det vil også være et lite knippe Britiske selskaper som vil stille ut på dagen deriblant BAE Systems Applied Intelligence, Intercede og Ultra Electronics.

Inviterte gjester kommer fra ulike deler av de norske og britiske myndigheter og næringsliv. Det er få plasser igjen, men dersom det er interesse for å delta kan man sende en e-post til Linn Langangen: linn.langangen@fco.gov.uk med forespørsel om deltakelse. Helst at dette gjøres innen den 22 oktober.

Se agenda og mer informasjon her:

Den britiske ambassaden ønsker å fremheve viktigheten av denne konferansen som et betydningsfullt initiativ som kan fremme ytterligere samarbeid mellom Storbritannia og Norge. Cyber Security er et av satsningsområdene til Britiske myndigheter og er sett på som en trussel på lik linje med internasjonal terrorisme. Den britiske strategien ”Strategic Defence and Security Review” har allokert £650m på tvers av myndigheter til et cyber security program for å øke bevissthet, forsterke kritisk infrastruktur og forbedre forsvaret og kompetansen i cyberspace.

NorSIS ser på konferansen «Mission Critical» som et svært viktig samarbeid og bidrag i henhold til å dele kunnskap med relevans for både nasjonen, næringsliv og akademia.