Komplett.no vant Fidusprisen 2013


Fidusprisen er folkets tillitspris til næringslivetKomplett.no er kåret til vinner av Fidusprisen 2013

Statsråd Grethe Faremo overrakte prisen på en sikkerhetskonferanse arrangert av Næringslivets sikkerhetsråd i dag. – Dagens trusselbilde krever mer årvåkne ledere i virksomheter enn før, sa Faremo i forbindelse med sin åpningstale og utdeling av prisen.

Fidusvinner2013-Komplett
Fra venstre: Tore L. Orderløkken, adm.dir NorSIS, Stein Ove Røv,
ITsjef i Komplett.no, Grethe Faremo, Justisminister

Om vinneren sier juryen:

  • Vinneren er i en egen klasse innen sin bransje og nyter stor tillit i befolkningen.  Vinneren  etterlever kjente standarder for informasjonssikkerhet og jobber for å få en sertifisering innen området. Bransjen er eksponert for kriminelle som gjennomfører avanserte angrep, vinneren involverer derfor sine kunder og ser på opplæring som en viktig faktor for å kunne levere sikre og pålitelige løsninger.
  • Vinneren hedres med Fidusprisen 2013 for sin evne til å prioritere sikkerhetsarbeidet og ha forankret sikkerhetsarbeidet i øverste ledelse, for sitt arbeide med sikkerhetskultur, sin vilje og evne til prioritering av informasjonssikkerhet i praksis og for sine aktiviteter for å bidra til informasjon og opplæring av sine kunder.

De andre nominert var;

En jury bestående av representanter fra NorSIS, Datatilsynet og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) kårer vinneren basert på en faglig vurdering av kandidatene. Kandidatene er fremkommet gjennom en bred spørreundersøkelse blant forbrukere utført av TNS Gallup. I undersøkelsen er forbrukerne bedt om å rangere bedrifter og bransjer ut fra tillit til hvordan disse behandler personopplysninger.

Juryen har i år valgt å nominere kandidater som utmerker seg særskilt innen sine respektive bransjer når det gjelder tillit hos forbrukere om hvem som tar informasjonssikkerhet på alvor.

Justis- og beredskapsminister Grethe Faremo overakte prisen til vinneren på NSR sin konferanse 25. september.

Tidligere vinnere;

2012 – Sparebank1-alliansen

2011 – Skandiabanken

2010 – Skandiabanken

2009 – Gjensidige

Har du spørsmål om Fidusprisen, ta kontakt med Tore Larsen Orderløkken, leder NorSIS, mobil 907 30 675

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.