Kommer toppledere og styret til å ta sitt ansvar?


Hva må til for å gå ny personvernlovgivning i møte med god samvittighet, hva er trendene innen svindel og kriminalitet på nett og hva må virksomheter og ledere gjøre for å gå fremtiden lyst i møte?

25. oktober inviterer Alternativ Data(AD) med bidragsytere fra Advokatfirma Thommessen, NTT Security og Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) til frokostseminar. Alle disse aktørene vil bidra med foredrag og vil dekke bredden av hva ledere bør vite.

 

Thommesen-advokatene Christopher Sparre-Enger Clausen og advokatfullmektig Helene Charlotte Bjørgo vil gi en innføring i dagens personvernlovgivning. De vil i tillegg belyse hva bedriftene må være forberedt på med nye lover fra 2018. De fleste virksomheter sitter på personopplysninger som kommer inn under lovgivningen. Imidlertid er det fortsatt mange virksomheter som ikke har full oversikt over hvilke personopplysninger de behandler, og hvilke krav som må oppfylles for å tilfredsstille personopplysningslovens krav. Les mer: https://www.ad.no/blog/2016/10/14/langt-igjen-lovlydige-virksomheter/

 

Rådgiver i NorSIS Ole Anders Ulsrud presenterer de siste trendene innen svindel, og forklarer hvordan de med skumle hensikter forsøker å lure norske virksomheter. Datamaskiner blir stadig vanskeligere å angripe. De som lager operativsystemer og programmer utvikler hele tiden nye måter å beskytte de digitale enhetene mot angrep. Det har ført til at de kriminelle utvikler seg og i stedet for å angripe datamaskinen, angriper de deg med forsøk på manipulasjon og svindel. Det norske samfunnet er basert på tillit, spørsmålet er om denne tilliten er under press. Les mer: https://www.ad.no/blog/2016/10/10/gode-tider-nettsvindlere-datasikkerhet-ma-bedres/

 

NTT Security er blant verdens aller største sikkerhetsselskap, og de har mange tiårs fartstid i Norge. Eirik Knutssen Moen jobber på selskapets globale overvåkingssenter i Arendal, og vil komme med råd til ledere som forstår at sikkerhet er viktig, men som kanskje behøver et lite og velment spark i baken. Norske virksomheter generer hver dag data som er konkurransesensitive og viktig for fremtidig inntjening. Om noen skulle stjele forskningsresultater, plantegninger eller annen intellektuell eiendom kan konkurrenter på kort tid ta igjen forspranget som er opparbeidet over mange år. Dette er kriminalitet som foregår hver eneste dag i Norge, og ledere blinkes ut i målrettede angrep. Les mer: https://www.ad.no/blog/2016/10/03/vet-du-hva-dine-data-verdt/

 

ADs nye administrerende direktør Geir Erik Lian, vil snakke om hva virksomheter bør gjøre for å beskytte sin maskinvare fra vugge til grav. Bedrifter erstatter stadig utdaterte datamaskiner, servere, bærbare datamaskiner, kopimaskiner, og utallige andre typer elektroniske enheter. Det haster alltid å oppgradere, men det skaper også en utfordring: et stort antall overskytende elektronikk må forvaltes og behandles som spesialavfall. Informasjonen må slettes for godt og på en måte som gir sporbarhet tilbake til din bedrifts styringssystem. Vi forteller deg hvordan du «sjekker ut» enhetene fra maskinparken når nye sjekkes inn. Les mer: https://www.ad.no/blog/2016/10/16/topplederens-dataansvar-oker/

 

Summen av foredragene skal gi informasjon og inspirasjon om sikkerhet. De som håndterer utfordringen korrekt gjør sikkerhet til et konkurransefortrinn. Dette ved at man sikrer data og de ansatte, uten å hindre deres egne behov for å være produktive og effektive.

 

Sted: Thon Conference i Universitetsgaten 28. Oslo

Dørene åpnes kl: 08:00

Program fra kl: 08:30-11:00

Arrangør/bidragsyten: Alternativ Data, Advokatfirma Thommesen, NTT Security og NorSIS

Meld deg på her

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.