Klar for Kritisk IS?


7. oktober arrangeres Kritisk IS. Dette er tredje året denne konferansen arrangeres.

“Kritisk IS” er en konferanse og en møtearena for alle eiere og leverandører av komponenter til kritisk IKT-infrastruktur i offentlig og privat sektor.

Samfunnets funksjonsdyktighet er svært avhengig av en rekke fysiske og tekniske infrastrukturer. Ved alvorlig svikt i disse infrastrukturene er samfunnet ikke i stand til å opprettholde de leveranser av varer og tjenester som befolkningen er avhengig av.

Dato : 07.10-2015
Sted: Oslo

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.